Om säkerhetsinnehållet i watchOS 6.1.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i watchOS 6.1.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

watchOS 6.1.1

Släpptes 10 december 2019

CallKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: På enheter med två aktiva abonnemang kan samtal som görs med Siri initieras med fel abonnemang

Beskrivning: Ett API-problem förekom i hanteringen av utgående samtal som gjordes med Siri. Problemet har åtgärdats genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8856: Fabrice TERRANCLE på TERRANCLE SARL

CFNetwork

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En angripare med privilegierad nätverksposition kunde kringgå HSTS för ett begränsat antal specifika överordnade domäner som tidigare inte fanns i den förhämtade HSTS-listan

Beskrivning: Ett konfigurationsproblem åtgärdades med ytterligare begränsningar.

CVE-2019-8834: Rob Sayre (@sayrer)

Lades till 3 februari 2020

CFNetwork Proxies

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2019-8848: Zhuo Liang på Qihoo 360 Vulcan Team

FaceTime

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Behandling av skadlig video via FaceTime kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8830: natashenka på Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2019-8833: Ian Beer på Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8828: Cim Stordal på Cognite

CVE-2019-8838: Dr. Silvio Cesare på InfoSect

libexpat

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Tolkning av en skadligt XML-fil kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom att uppdatera till expat version 2.2.8.

CVE-2019-15903: Joonun Jang

libpcap

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Flera problem i libpcap

Beskrivning: Flera problem åtgärdades genom att uppdatera till libpcap version 1.9.1

CVE-2019-15161

CVE-2019-15162

CVE-2019-15163

CVE-2019-15164

CVE-2019-15165

Lades till 4 april 2020

Säkerhet

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8832: Insu Yun på SSLab vid Georgia Tech

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8844: William Bowling (@wcbowling)

Ytterligare tack

Konton

Vi vill tacka Allison Husain på UC Berkeley, Kishan Bagaria (KishanBagaria.com), Tom Snelling på Loughborough University för hjälpen.

Uppdaterades 4 april 2020

Core Data

Vi vill tacka natashenka på Google Project Zero för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: