Om säkerhetsinnehållet i iOS 13.3 och iPadOS 13.3

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iOS 13.3 och iPadOS 13.3.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iOS 13.3 och iPadOS 13.3

Släpptes 10 december 2019

CallKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Samtal som rings med Siri kan initieras med fel mobilabonnemang på enheter som har två aktiva abonnemang

Beskrivning: Det förekom ett API-problem i hanteringen av utgående telefonsamtal som initierats med Siri. Problemet har åtgärdats genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8856: Fabrice TERRANCLE på TERRANCLE SARL

CFNetwork Proxies

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrade kontroller.

CVE-2019-8848: Zhuo Liang på Qihoo 360 Vulcan Team

FaceTime

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Behandling av skadlig video via FaceTime kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8830: Natalie Silvanovich på Google Project Zero

IOSurfaceAccelerator

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med avslöjande av information åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2019-8841: Corellium

IOUSBDeviceFamily

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8836: Xiaolong Bai och Min (Spark) Zheng på Alibaba Inc. och Luyi Xing på Indiana University Bloomington

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2019-8833: Ian Beer på Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8828: Cim Stordal på Cognite

CVE-2019-8838: Dr Silvio Cesare på InfoSect

libexpat

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Tolkning av en skadligt XML-fil kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom att uppdatera till expat version 2.2.8.

CVE-2019-15903: Joonun Jang

Bilder

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ljud- och videodata från Live Photo kan delas via iCloud-länkar även om Live Photo är inaktiverat i karusellen med delningsbladet

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrad validering när en iCloud-länk skapas.

CVE-2019-8857: Tor Bruce

Säkerhet

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8832: Insu Yun på SSLab vid Georgia Tech

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8835: en anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, Mike Zhang på Pangu Team

CVE-2019-8844: William Bowling (@wcbowling)

WebKit

Tillgängligt för: iPhone 6s och senare, iPad Air 2 och senare, iPad mini 4 och senare samt iPod touch 7:e generationen

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8846: Marcin Towalski på Cisco Talos

Ytterligare tack

Konton

Vi vill tacka Kishan Bagaria (KishanBagaria.com) och Tom Snelling på Loughborough University för deras hjälp.

Core Data

Vi vill tacka Natalie Silvanovich på Google Project Zero för hjälpen.

Inställningar

Vi vill tacka en anonym forskare för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: