Om säkerhetsinnehållet i Shazam iOS-appversionen 12.11.0.

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Shazam iOS-appversionen 12.11.0.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Shazam iOS-appversionen 12.11.0

Släpptes 26 mars 2019

Shazam

Tillgängligt för: iOS 10 och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig URL kan leda till en öppen omdirigering

Beskrivning: Ett problem förekom i tolkningen av URL-scheman. Problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering.

CVE-2019-8791: Ashley King

Shazam

Tillgängligt för: iOS 10 och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig URL kan leda till körning av opålitlig javascript-kod

Beskrivning: Ett problem med inmatning åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2019-8792: Ashley King

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: