Om säkerhetsinnehållet i Xcode 11.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Xcode 11.2.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Xcode 11.2

Släpptes 31 oktober 2019

Git

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.4 och senare

Effekt: Git kunde låta en skadlig fjärranvändare kringgå säkerhetsrestriktioner på grund av en brist i alternativet för exportmärken i git-snabbimport

Beskrivning: Ett problem med indatavalidering åtgärdades.

CVE-2019-1348: Pedro Sampaio

Lades till 3 februari 2020

llvm

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.4 och senare

Effekt: Bearbetning av en fil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2019-8800: Pan ZhenPeng på Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-8806: Pan ZhenPeng på Qihoo 360 Nirvan Team

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: