Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 11.0

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 11.0.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iCloud för Windows 11.0

Släpptes 30 oktober 2019

Grafikdrivrutin

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8784: Vasiliy Vasilyev och Ilya Finogeev på Webinar, LLC

libxslt

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Flera problem i libxslt

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8750: hittad av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8813: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8710: hittad av OSS-Fuzz

CVE-2019-8766: hittad av OSS-Fuzz

CVE-2019-8782: Cheolung Lee på LINE+ Security Team

CVE-2019-8783: Cheolung Lee på LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8811: Soyeon Park på SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-8814: Cheolung Lee på LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: Soyeon Park på SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-8819: Cheolung Lee på LINE+ Security Team

CVE-2019-8820: Samuel Groß på Google Project Zero

CVE-2019-8821: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8822: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8823: Sergei Glazunov på Google Project Zero

WebKit Process Model

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8815: Apple

Ytterligare tack

CFNetwork

Vi vill tacka Lily Chen på Google för hennes hjälp.

WebKit

Vi vill tacka Dlive på Tencent's Xuanwu Lab och Zhiyi Zhang på Codesafe Team of Legendsec vid Qi'anxin Group för deras hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: