Om säkerhetsinnehållet i Safari 13.0.3

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 13.0.3.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Safari 13.0.3

Släpptes 28 oktober 2019

WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6 och macOS High Sierra 10.13.6, och ingår i macOS Catalina 10.15.1

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8813: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6 och macOS High Sierra 10.13.6, och ingår i macOS Catalina 10.15.1

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8782: Cheolung Lee från LINE+ Security Team

CVE-2019-8783: Cheolung Lee från LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8808: hittades av OSS-Fuzz

CVE-2019-8811: Soyeon Park från SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-8812: JunDong Xie på Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2019-8814: Cheolung Lee från LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: Soyeon Park från SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-8819: Cheolung Lee från LINE+ Security Team

CVE-2019-8820: Samuel Groß från Google Project Zero

CVE-2019-8821: Sergei Glazunov från Google Project Zero

CVE-2019-8822: Sergei Glazunov från Google Project Zero

CVE-2019-8823: Sergei Glazunov från Google Project Zero

Uppdaterades 18 november 2019

WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6 och macOS High Sierra 10.13.6, och ingår i macOS Catalina 10.15.1

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan avslöja vilka sidor användaren har besökt

Beskrivning: HTTP-hänvisningsrubriken kan användas för att läcka webbläsarhistorik. Problemet åtgärdades genom att alla hänvisningar från tredje part nedgraderades till ursprungsformatet.

CVE-2019-8827: Artur Janc, Krzysztof Kotowicz, Lukas Weichselbaum och Roberto Clapis på Google Security Team

Lades till 3 februari 2020

Processmodell för WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6 och macOS High Sierra 10.13.6, och ingår i macOS Catalina 10.15.1

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8815: Apple

Ytterligare tack

WebKit

Vi vill tacka Dlive från Tencents Xuanwu Lab och Zhiyi Zhang från Codesafe Team på Legendsec hos Qi'anxin Group för deras hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: