Om säkerhetsinnehållet i Safari 13.0.3

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 13.0.3.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Safari 13.0.3

Släpptes 28 oktober 2019

WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6 och macOS High Sierra 10.13.6, och ingår i macOS Catalina 10.15.1

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8813: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6 och macOS High Sierra 10.13.6, och ingår i macOS Catalina 10.15.1

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8782: Cheolung Lee på LINE+ Security Team

CVE-2019-8783: Cheolung Lee på LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8808: hittad av OSS-Fuzz

CVE-2019-8811: Soyeon Park på SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-8812: en anonym forskare

CVE-2019-8814: Cheolung Lee på LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: Soyeon Park på SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-8819: Cheolung Lee på LINE+ Security Team

CVE-2019-8820: Samuel Groß på Google Project Zero

CVE-2019-8821: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8822: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8823: Sergei Glazunov på Google Project Zero

WebKit Process Model

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6 och macOS High Sierra 10.13.6, och ingår i macOS Catalina 10.15.1

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8815: Apple

Ytterligare tack

WebKit

Vi vill tacka Dlive på Tencents Xuanwu Lab och Zhiyi Zhang från Codesafe Team på Legendsec inom Qi'anxin Group för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: