Överföra ett SIM-kort från din tidigare iPhone till eSIM på din nya

Läs om hur du överför ett eSIM-kort eller fysiskt SIM-kort från din tidigare iPhone till din nya.

Det här behöver du

Gör så här för att överföra ett eSIM till ett nytt eSIM:

Gör så här för att överföra ett fysiskt SIM-kort till ett nytt eSIM-kort:

 • Din tidigare iPhone behöver iOS 14 eller senare.
 • Din nya iPhone måste vara iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR eller senare.
 • Din nya iPhone behöver också iOS 14 eller senare.

Med iOS 13.1 och senare har vissa operatörer stöd för överföring av ditt eSIM-kort under Snabbstart. Kontakta din operatör för att se om de har stöd för den här överföringsprocessen.

 

Överföra ditt eSIM under inställning

Om du får uppmanas om en Överföring av mobilabonnemang under snabbstartsinställningen ska du följa dessa steg för att överföra ditt eSIM:

 1. Välj numren som du vill överföra till din nya iPhone och tryck på Fortsätt längst ned på sidan. Om du väljer att bestämma dig senare kan du fortfarande slutföra överföringen av planen när du har ställt in din iPhone.
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen av din enhet.
 3. Ring ett samtal på din nya iPhone för att kontrollera mobilanslutningen innan du tar bort ditt mobilabonnemang från din tidigare iPhone. Kontakta din operatör om du har frågor.

När mobilabonnemanget aktiveras på din nya iPhone inaktiveras abonnemanget på din tidigare iPhone.

Överföra ett eSIM från din tidigare iPhone till ett eSIM på din nya iPhone efter inställning

När du slutför processen för eSIM-överföring måste du godkänna detta på den tidigare iPhone-enhet som använder det här mobilabonnemanget just nu. Om du inte har kvar din tidigare iPhone kontaktar du din operatör för att överföra ditt mobilabonnemang. 

Om du redan har ställt in din enhet följer du dessa steg för att överföra ditt eSIM:

 1. Öppna Inställningar > Mobilnät på din nya iPhone och tryck sedan på Lägg till mobilabonnemang. Om ditt eSIM-abonnemang är tillgängligt visas det. Om inget mobilabonnemang anges kontrollerar du din inloggning för Apple-ID och tvåfaktorsautentisering. Sedan följer du dessa steg eller kontaktar din operatör.

 2. Tryck på ett mobilabonnemang som är tillgängligt och tryck sedan på Lägg till mobilabonnemang längst ned på skärmen.

 3. På din tidigare iPhone visas ett meddelande med en fråga om du vill överföra ditt telefonnummer till din nya telefon. Tryck på Överför. När du har tryckt på Överför kommer mobilabonnemanget inte längre att vara tillgängligt på din föregående iPhone. Din föregående iPhone behöver vara i närheten av din nya iPhone för att slutföra den här processen. 

 4. Om banderollen Slutför inställningen av din operatörs mobilabonnemang visas på din nya enhet trycker du på den.
 5. Tryck på Fortsätt. Du dirigeras om till din operatörs webbplats för att överföra ditt eSIM. Kontakta din operatör om du behöver hjälp.  
 6. Ring ett samtal på din nya iPhone för att kontrollera mobilanslutningen innan du tar bort ditt mobilabonnemang från din tidigare iPhone. Kontakta din operatör om du har frågor.

Överföra ett fysiskt SIM-kort från din tidigare iPhone till ett eSIM på din nya iPhone efter inställning

Lägg märke till dessa krav innan du börjar:

 • Om du tänker använda dubbla SIM-kort i framtiden, tar du bort det fysiska SIM-kortet från din tidigare iPhone och installerar det i din nya iPhone utan att konvertera det till eSIM. Dubbla SIM-kort fungerar endast om du har ett fysiskt SIM-kort och ett eSIM installerat i din iPhone.
 • För att överföra ett eSIM-kort eller fysiskt SIM-kort till din nya iPhone behöver du godkänna överföringen på din tidigare iPhone som för närvarande använder mobilabonnemanget. Om du inte har kvar din tidigare iPhone kontaktar du din operatör för att överföra ditt mobilabonnemang.
 • För att överföra ett fysiskt SIM-kort till ett eSIM kräver iOS 14 eller senare.

Om du redan har ställt in din nya iPhone följer du dessa steg för att överföra ditt fysiska SIM-kort:

 1. På din nya iPhone går du till Inställningar > Mobilnät, sedan trycker du på Add Cellular Plan (Lägg till mobilabonnemang). På nästa skärm anges din tidigare iPhone som har ett fysiskt SIM-kort. Tryck in ditt telefonnummer för att fortsätta. Om inget mobilabonnemang anges kontrollerar du din inloggning för Apple-ID och tvåfaktorsautentisering. Sedan följer du dessa steg eller kontaktar din operatör

 2. Din nya iPhone ber dig bekräfta att du vill konvertera det fysiska SIM-kortet från din tidigare iPhone till eSIM-kortet på din nya iPhone. Tryck på Convert Cellular Plan (Konvertera mobilabonnemang). 

 3. Om du tänker använda dubbla SIM-kort i framtiden, tar du bort det fysiska SIM-kortet från din tidigare iPhone och installerar det i din nya iPhone utan att konvertera det till eSIM. I annat fall trycker du på Konvertera till eSIM.

 4. Tryck på OK på varningen där det står att du måste godkänna överföringen på din tidigare iPhone. Om du inte har kvar din tidigare iPhone kontaktar du din operatör för att överföra ditt abonnemang.

 5. Tryck på Överför på din tidigare iPhone för att bekräfta att du vill överföra mobilabonnemanget och numret från ditt fysiska SIM-kort till eSIM-kortet på din nya iPhone.

 6. Vänta på att mobilabonnemanget ska aktiveras på din nya iPhone. Ditt tidigare SIM-kort inaktiveras när mobilabonnemanget på din nya iPhone aktiveras.

Få hjälp

Läs mer om att använda eSIM på iPhone

Publiceringsdatum: