Om säkerhetsinnehållet i Swift 5.1.1 för Ubuntu

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Swift 5.1.1 för Ubuntu.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Swift 5.1.1 för Ubuntu

Släpptes 11 oktober 2019

Foundation

Tillgängligt för: Ubuntu 14.04, 16.04 och 18.04

Effekt: felaktig hantering av filidentifierare i URLSession kunde leda till oavsiktligt röjande av data

Beskrivning: Det här problemet hanterades genom att uppdatera den felaktiga URLSession-hanteringslogiken för filidentifierare så att den motsvarar Swift 5.0.

CVE-2019-8790: Apple

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: