Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.14

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.14.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iCloud för Windows 7.14

Släpptes 7 oktober 2019

CoreCrypto

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av större mängd indata kan leda till ett DoS-angrepp

Beskrivning: Ett problem med överbelastningsangrepp (DoS) åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8741: Nicky Mouha på NIST

Lades till 29 oktober 2019

CoreMedia

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8825: Hittades av GWP-ASan i Google Chrome

Lades till 29 oktober 2019

Foundation

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka ett oväntat programavslut eller körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8746: natashenka och Samuel Groß på Google Project Zero

Lades till 29 oktober 2019

libxml2

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Flera problem i libxml2

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8749: hittad av OSS-Fuzz

CVE-2019-8756: hittad av OSS-Fuzz

Lades till 29 oktober 2019

UIFoundation

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig textfil kan leda till opålitlig kodkörning

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2019-8745: riusksk på VulWar Corp i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov på Google Project Zero

Uppdaterades 29 oktober 2019

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8707: en anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, cc i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8726: Jihui Lu på Tencent KeenLab

CVE-2019-8728: Junho Jang på LINE Security Team och Hanul Choi på ABLY Corporation

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8734: hittad av OSS-Fuzz

CVE-2019-8735: G. Geshev i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8743: zhunki från Codesafe Team of Legendsec på Qi'anxin Group

CVE-2019-8751: Dongzhuo Zhao i samarbete med ADLab på Venustech

CVE-2019-8752: Dongzhuo Zhao i samarbete med ADLab på Venustech

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8765: Samuel Groß på Google Project Zero

CVE-2019-8773: hittad av OSS-Fuzz

Uppdaterades 29 oktober 2019

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad logik.

CVE-2019-8762: Sergei Glazunov från Google Project Zero

Lades till 18 november 2019

Ytterligare tack

Programuppdatering

Vi vill tacka Michael Gorelik (@smgoreli) på Morphisec (morphisec.com) för hans hjälp.

WebKit

Vi vill tacka Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) och Zhihua Yao på DBAPPSecurity Zion Lab för deras hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: