Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 10.7

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 10.7.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iCloud för Windows 10.7

Släpptes 7 oktober 2019

UIFoundation

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av en skadlig textfil kan ge upphov till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2019-8745: riusksk på VulWar Corp i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Windows 10 och senare via Microsoft Store

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8707: en anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, cc i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8726: Jihui Lu på Tencent KeenLab

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8735: G. Geshev i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov på Google Project Zero

Ytterligare tack

Programuppdatering

Vi vill tacka Michael Gorelik (@smgoreli) på Morphisec (morphisec.com) för hjälpen.

WebKit

Vi vill tacka Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) och Zhihua Yao på DBAPPSecurity Zion Lab för deras hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: