Om säkerhetsinnehållet i Xcode 11.0

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i Xcode 11.0.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Xcode 11.0

Släpptes 19 september 2019

IDE SCM

Tillgängligt för: macOS Mojave10.14.4 och senare

Effekt: Flera problem i libssh2

Beskrivning: Flera problem åtgärdades genom att uppdatera till version 2.16.

CVE-2019-3855: Chris Coulson

ld64

Tillgängligt för: macOS Mojave10.14.4 och senare

Effekt: Kompilera kod utan ordentlig indatavalidering kan leda till att opålitlig kod körs med användarprivilegier

Beskrivning: Flera problem med ld64 i Xcode-toolchain åtgärdades genom att uppdatera till version ld64-507.4.

CVE-2019-8721: Pan ZhenPeng på Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-8722: Pan ZhenPeng på Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-8723: Pan ZhenPeng på Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-8724: Pan ZhenPeng på Qihoo 360 Nirvan Team

otool

Tillgängligt för: macOS Mojave10.14.4 och senare

Effekt: Bearbetning av en fil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8738: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) på Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-8739: Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) på Qihoo 360 Nirvan Team

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: