Om säkerhetsinnehållet i Safari 13

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i Safari 13.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Safari 13

Släpptes 19 september 2019

WebKit

Tillgängligt för macOS Mojave 10.14.6 och macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8625: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8719: Sergei Glazunov på Google Project Zero

Lades till 8 oktober 2019

WebKit

Tillgängligt för macOS Mojave 10.14.6 och macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8707: en anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, cc i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8726: Jihui Lu på Tencent KeenLab

CVE-2019-8728: Junho Jang på LINE Security Team och Hanul Choi på ABLY Corporation

CVE-2019-8733: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8734: hittad av OSS-Fuzz

CVE-2019-8735: G. Geshev i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

Lades till 8 oktober 2019, uppdaterades 29 oktober 2019

WebKits laddning av sidor

Tillgängligt för macOS Mojave 10.14.6 och macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8674: Sergei Glazunov på Google Project Zero

Uppdaterades 8 oktober 2019

Ytterligare tack

WebKit

Vi vill tacka MinJeong Kim på Information Security Lab, Chungnam National University, JaeCheol Ryou på Information Security Lab, Chungnam National University i Sydkorea, Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), Zhihua Yao på DBAPPSecurity Zion Lab, en anonym forskare som samarbetar med Trend Micro's Zero Day Initiative för all hjälp.

Lades till 8 oktober 2019, uppdaterades 29 oktober 2019

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: