Om säkerhetsinnehållet i Safari 13.0.1

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i Safari 13.0.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Safari 13.0.1

Släpptes 24 september 2019

Safari

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att användargränssnittet förfalskas

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8654: Juno Im (@junorouse) på Theori

Service workers

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: ”Service workers” kan läcka privat surfhistorik

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av livstiden för ”service workers”.

CVE-2019-8725: Michael Thwaite på Connect Medi

Ytterligare tack

Safari

Vi vill tacka Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit) på TurkishKit för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: