Om säkerhetsinnehållet i Safari 13.0.1

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i Safari 13.0.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Safari 13.0.1

Släpptes 24 september 2019

Safari

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Besök på en skadlig webbplats kan leda till att användargränssnittet förfalskas

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8654: Juno Im (@junorouse) på Theori

Service Workers

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: ”Service workers” kan läcka privat surfhistorik

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av livstiden för ”service workers”.

CVE-2019-8725: Michael Thwaite på Connect Medi

WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Skadligt webbinnehåll kan bryta mot policyn för sandlådefunktioner för iframe

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom förbättrat upprätthållande av iframe-sandlåda.

CVE-2019-8771: Eliya Stein på Confiant

Lades till 8 oktober 2019

WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8710: hittad av OSS-Fuzz

CVE-2019-8743: zhunki från Codesafe Team of Legendsec på Qi'anxin Group

CVE-2019-8751: Dongzhuo Zhao i samarbete med ADLab på Venustech

CVE-2019-8752: Dongzhuo Zhao i samarbete med ADLab på Venustech

CVE-2019-8763: Sergei Glazunov på Google Project Zero

CVE-2019-8765: Samuel Groß på Google Project Zero

CVE-2019-8766: hittad av OSS-Fuzz

CVE-2019-8773: hittad av OSS-Fuzz

Lades till 8 oktober 2019, uppdaterades 29 oktober 2019

WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till en attack med skriptkörning över flera webbplatser

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8764: Sergei Glazunov på Google Project Zero

Lades till 29 oktober 2019

WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till en attack med skriptkörning över flera webbplatser

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad logik.

CVE-2019-8762: Sergei Glazunov från Google Project Zero

Lades till 18 november 2019

WebKit

Tillgängligt för: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2020-9932: Dongzhuo Zhao i samarbete med ADLab på Venustech

Lades till 28 juli 2020

Ytterligare tack

Safari

Vi vill tacka Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit), Zhiyang Zeng (@Wester) på OPPO ZIWU Cyber Security Lab för hjälpen.

Uppdaterades 28 juli 2020

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: