Om filer i Windows inte synkroniseras med iCloud Drive är det för att sökvägen är för lång

Läs om vad du kan göra om du får en notis på din pc som säger att några av dina filer på iCloud Drive inte kommer att synkroniseras.

Ett filnamn eller en sökväg kan vara för långt/lång

En sökväg som är för lång kan innebära följande:

  • Ett eller flera filnamn är för långa.
  • Sökvägen är för lång. En sökväg kan innehålla filnamnet och namnen på alla mappar och undermappar där filen ligger.

I iCloud för Windows 10.8 eller senare kan ett filnamn som är för långt eller en sökväg som är för lång inte synkroniseras, men dina andra filer kommer fortsätta att synkroniseras med iCloud Drive. Du ser också namnet på filen med för lång sökväg så att du enkelt kan hitta den med en filsökning.

I iCloud för Windows 10 eller tidigare hindrar ett för långt filnamn eller en för lång sökväg alla filer i den mappen från att synkroniseras med iCloud Drive. Se till att dina andra filer fortsätter att synkroniseras med iCloud Drive genom att hämta den senaste versionen av iCloud för Windows.

Hitta filnamnet eller sökvägen

Om du vet namnet på sökvägen till den fil som inte går att synkronisera med iCloud Drive kanske du kan hitta filen med en filsökning. För att hjälpa filen att synkroniseras med iCloud Drive ändrar du namnet på filer, mappar eller undermappar i filens sökväg till ett namn med färre än 256 tecken. 

Om du ändrar filens eller mappens namn finns en risk att en del appar från tredje part inte uppdaterar ändringar.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: