Om filer i Windows inte synkroniseras med iCloud Drive är det för att sökvägen är för lång

Läs om vad du kan göra om du får en notis på din pc som säger att några av dina filer i iCloud Drive inte kommer att synkroniseras.

Ett filnamn eller en sökväg kan vara för lång

En sökväg som är för lång kan innebära följande:

  • En eller flera filnamn är för långa.
  • Sökvägen är för lång. En sökväg kan innehålla filnamnet och namnen på alla mappar och undermappar där filen ligger.

I iCloud för Windows 10.8 eller senare kan ett filnamn eller en sökväg som är för lång inte synkronisera, men dina andra filer kommer fortsätta att synkronisera med iCloud Drive. Du kan också se namnet på filens för långa sökväg så att du enkelt kan hitta filen genom en filsökning.

I iCloud för Windows 10 eller tidigare hindrar ett filnamn eller en sökväg som är för lång alla filer i den mappen att synkronisera med iCloud Drive.

Se till att dina andra filer fortsätter att synkronisera med iCloud Drive genom att hämta iCloud för Windows 10.8.

Hitta filnamnet eller sökvägen

Om du vet namnet på sökvägen till den fil som inte går att synkronisera med iCloud Drive är det möjligt att du kan hitta filen i genom att göra en filsökning. Ändrar du namnet på en fil, mapp eller undermapp i filens sökväg ska du välja ett namn som är kortare än 256 tecken. Det kan hjälpa filen att synkronisera med iCloud Drive.

Om du ändrar filens eller mappens namn finns en risk att en del program från tredje part inte uppdaterar ändringar.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: