Använd hjälpmedelsalternativ för att ställa in en ny iPhone, iPad eller iPod touch

Det är enkelt för alla att ställa in en ny enhet med hjälpmedelsalternativ som du kan slå på från start.

När du slår på en ny iPhone, iPad eller iPod touch är första steget i processen för att ställa in din enhet att välja språk och land eller region. Du kan slå på VoiceOver eller Zoom om du är blind eller har nedsatt syn och behöver hjälp att göra det:

 • Så här aktiverar du VoiceOver under inställningen: Om din enhet inte har en hemknapp har den antingen en sido- eller toppknapp. Tryck på den knappen tre gånger. Om din enhet har en hemknapp, tryck på den tre gånger. Vänta sedan på meddelandet att VoiceOver är på.
 • Du aktiverar Zoom genom att trycka på skärmen två gånger med tre fingrar.

När du har valt språk och land eller region kan du aktivera fler hjälpmedelsfunktioner som hjälper dig att ställa in din enhet: 

 1. Tryck på hjälpmedelsknappen  på Snabbstart-skärmen. 
 2. Tryck på ett hjälpmedelsalternativ för att läsa en beskrivning av funktionen och för att slå på den. Tryck på Tillbaka för att gå tillbaka till listan med alternativ.
 3. Tryck på Klar för att gå tillbaka till inställningsprocessen.

Hjälpmedelsalternativ som är tillgängliga under inställningsprocessen

De här alternativen är tillgängliga för att hjälpa dig att navigera under inställningsprocessen.

Syn

 • VoiceOver läser upp vad som finns på skärmen.
 • Zoom förstorar hela skärmen.
 • Skärm och textstorlek låter dig styra textens storlek, genomskinlighet, kontrast med mera.
 • Rörelse gör att du kan minska rörelse hos användargränssnittet och slå av automatisk uppspelning av meddelandeeffekter och förhandsvisningar.
 • Talat innehåll visar en uppläsningsknapp när du markerar text. Du kan också få enheten att läsa upp innehållet på skärmen.

Fysik och rörlighet

 • Tryck ger dig tillgång till AssistiveTouch och andra pekhjälpmedel.
 • Reglagestyrning markerar objekt på skärmen som du kan aktivera med hjälp av ett adaptivt tillbehör.
 • Tangentbord gör att du kan anpassa skrivupplevelsen när ett externt tangentbord används.

När du har ställt in och aktiverat din enhet öppnar du appen Inställningar och trycker Hjälpmedel för att se hur du kan anpassa din iPhone efter dina personliga behov.

Läs mer

Läs mer om hur du använder hjälpmedelsfunktioner som finns inbyggda i Apple-enheter.

Publiceringsdatum: