Slå på eller av Privat surfning på iPad

Privat surfning skyddar privat information och blockerar vissa webbplatser från att spåra ditt sökbeteende. Safari kommer inte ihåg vilka sidor du har besökt, sökhistorik eller Autofyll-informationen.

Så här aktiverar du Privat surfning

  1. Öppna Safari på din iPad.
  2. Tryck på och håll ned flikknappen .
  3. Tryck på Ny privat flik.
    iPad med Safari-flikens alternativmeny öppen

Medan Privat surfning är aktiverat är adressfältet i Safari svart eller mörkt i stället för vitt eller grått, och knapparna är svarta i stället för blå.


Så här stänger du av Privat surfning

  1. Tryck på knappen Flikar .
  2. Tryck på Privat  för att visa listan Flikgrupper.
  3. Tryck på Flikar högst upp i listan Flikgrupper.


Läs mer

Publiceringsdatum: