Överföra data till en ny iPhone, iPad eller iPod touch med Snabbstart

Ställ in din nya iOS-enhet automatiskt med en iPhone, iPad eller iPod touch.

Med Snabbstart kan du snabbt ställa in en ny iOS- eller iPadOS-enhet med information från din nuvarande enhet.* Sedan kan du återskapa resten av dina data och ditt innehåll på den nya enheten från en iCloud-säkerhetskopia. 

Om du konfigurerar en ny enhet med din nuvarande enhet – och din nuvarande enhet använder iOS 12.4 eller senare eller iPadOS – erbjuder Snabbstart möjligheten att använda enhet-till-enhet-migrering. På så vis kan du överföra alla data trådlöst från din nuvarande enhet till din nya enhet.

Snabbstart berör båda enheterna, så se till att du väljer en tidpunkt när du inte behöver använda enheterna på några minuter.

 

iPhone som visar Snabbstart-skärmen med en uppmaning att ställa in din nya iPhone.

Så här använder du Snabbstart

 1. Slå på den nya enheten och placera den nära din nuvarande enhet. Snabbstart-skärmen visas på din nuvarande enhet och du ges möjligheten att använda ditt Apple-ID till att ställa in den nya enheten. Kontrollera att det är det Apple-ID du vill använda och tryck sedan på Fortsätt. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat om alternativet för att fortsätta inte visas på din nuvarande enhet.
 2. Vänta tills en rörlig bild visas på den nya enheten. Håll din nuvarande enhet över den nya enheten och centrera den rörliga bilden i sökaren. Vänta på meddelandet Slutför på din nya [enhet]. Om du inte kan använda den nuvarande enhetens kamera trycker du på Autentisera manuellt och följer sedan stegen som visas. 
 3. Ange lösenkoden för din nuvarande enhet på din nya enhet när du uppmanas till det.
 4. Ställ in Face ID eller Touch ID på den nya enheten genom att följa instruktionerna.
 5. Ange lösenordet till ditt Apple-ID på den nya enheten när du uppmanas till det. Om du har fler än en enhet kan du också behöva ange lösenkoderna för övriga enheter.
 6. Din nya enhet erbjuder valet att överföra data från en enhet till en annan enhet eller återställa appar, data och inställningar från din senaste iCloud-säkerhetskopia. Du kan också trycka på Andra alternativ för att återskapa från en säkerhetskopia på din dator. När du har valt säkerhetskopia kan du välja om du vill överföra vissa inställningar rörande plats, integritet, Apple Pay och Siri.
 7. Om du har en Apple Watch och ställer in en ny iPhone blir du också tillfrågad om du vill överföra data och inställningar från din Apple Watch.

Överföra data direkt från en iPhone eller iPad till en annan

Om din nuvarande iPhone eller iPad kör iOS 12.4 eller senare, eller iPadOS, kan du använda enhet-till-enhet-migrering för att överföra data direkt från din nuvarande enhet till din nya. Du kan göra detta trådlöst eller genom att kabelansluta enheterna med en kabel.

Om du vill flytta dina data trådlöst håller du din tidigare enhet nära din nya under hela processen samtidigt som du följer stegen nedan. Kontrollera att båda enheterna är anslutna till ström.

 

iPhone som visar en skärm som ber dig att välja om du vill överföra data från din nuvarande iPhone eller från en iCloud-säkerhetskopia.

Så här använder du enhet-till-enhet-migrering

 1. Aktivera den nya enheten och placera den nära din nuvarande enhet med iOS 12.4 eller senare eller iPadOS. Snabbstart-skärmen visas på din nuvarande enhet och erbjuder möjligheten att använda ditt Apple-ID för att ställa in din nya enhet. Kontrollera att det är det Apple-ID du vill använda och tryck sedan på Fortsätt. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat om alternativet för att fortsätta inte visas på din nuvarande enhet.
 2. Vänta tills en rörlig bild visas på den nya enheten. Håll din nuvarande enhet över den nya enheten och centrera den rörliga bilden i sökaren. Vänta på meddelandet Slutför på din nya [enhet]. Tryck på Autentisera manuellt och följ anvisningarna som visas om du inte kan använda kameran på din nuvarande enhet. 
 3. Ange lösenkoden för din nuvarande på din nya enhet när du uppmanas till det.
 4. Ställ in Face ID eller Touch ID på den nya enheten genom att följa instruktionerna.
 5. Tryck på Överför från [Enhet], så börjar data överföras från din tidigare iPhone eller iPad till din nya enhet. Om du använder en kabel visar överföringssymbolen  att dina enheter är ansluta. Du kan också välja om du vill överföra vissa inställningar, till exempel Apple Pay och Siri, från din tidigare enhet till din nya iPhone eller iPad.
 6. Om du har en Apple Watch och ställer in en ny iPhone blir du även tillfrågad om du vill överföra data och inställningar för Apple Watch. 
 7. Se till att enheterna är i närheten av varandra och anslutna till en strömkälla tills iPhone-datamigreringen är klar. Överföringstiden kan variera, till exempel på grund av typ av anslutning som används, nätverkskvalitet och mängden data som överförs.

Migrera data från din iPhone med en trådbunden anslutning

Du kanske vill använda en kabel om det trådlösa nätverket som du använder är långsamt eller överbelastat. Om du vill migrera data från en iPhone till en annan via en kabelanslutning skaffar du en Lightning-till-usb 3-kameraadapter och en Lightning-till-usb-kabel och följer sedan dessa steg:

 1. Anslut Lightning-till-usb 3-kameraadaptern till ström med Lightning-porten. Kontrollera att du använder en strömadapter på 12 W eller högre.
 2. Anslut Lightning-till-usb 3-kameraadaptern till din nuvarande iPhone.
 3. Anslut Lightning-till-usb-kabeln till din nya iPhone och anslut sedan den andra änden till adaptern.
 4. Fortsätt via genom att följa stegen ovan.

Datamigrering med en trådbunden anslutning stöds endast på iPhone.

Avsluta

När överföringen till din nya iOS- eller iPadOS-enhet är klar kan du behöva utföra några ytterligare steg för att slutföra processen. Se till att du ställer in och överför ditt innehåll till din nya enhet innan du säljer eller ger bort din tidigare iOS- eller iPadOS-enhet.

Behöver du mer hjälp?

 

* Om din nya iPhone är registrerad i Apple School Manager eller Apple Business Manager kan du inte använda Snabbstart för att överföra data från din nuvarande iPhone.

Publiceringsdatum: