Överför data från din tidigare iOS-enhet till din nya iPhone, iPad eller iPod touch med Snabbstart

Ställ in din nya iOS-enhet automatiskt med en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11 eller senare.

Med Snabbstart kan du snabbt ställa in en ny iOS-enhet med information från din nuvarande enhet.* Sedan kan du återskapa resten av dina data och ditt innehåll på den nya enheten från en iCloud-säkerhetskopia. 

Snabbstart ger även möjlighet att använda iPhone-migrering om du ställer in en ny iPhone med din nuvarande iPhone och båda enheterna har iOS 12.4 eller senare. På så vis kan du överföra alla data trådlöst från din nuvarande till din nya iPhone.

Snabbstart berör båda enheterna, så se till att du väljer en tidpunkt när du inte behöver använda enheterna på några minuter.

 

Så här använder du Snabbstart

 1. Slå på den nya enheten och placera den nära din nuvarande enhet med iOS 11 eller senare. Snabbstart-skärmen visas på din nuvarande enhet och du ges möjligheten att använda ditt Apple-ID till att ställa in den nya enheten. Kontrollera att det är det Apple-ID du vill använda och tryck sedan på Fortsätt. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat om alternativet för att fortsätta inte visas på din nuvarande enhet.
 2. Vänta tills en rörlig bild visas på den nya enheten. Håll din nuvarande enhet över den nya enheten och centrera den rörliga bilden i sökaren. Vänta på meddelandet Slutför på din nya [enhet]. Om du inte kan använda den nuvarande enhetens kamera trycker du på Autentisera manuellt och följer sedan stegen som visas. 
 3. Ange lösenkoden för din nuvarande enhet på din nya enhet när du uppmanas göra det.
 4. Ställ in Face ID eller Touch ID på den nya enheten genom att följa instruktionerna.
 5. När du ombeds att göra det anger du lösenordet till ditt Apple-ID på den nya enheten. Om du har fler än en enhet kan du också behöva ange lösenkoderna för övriga enheter.
 6. På den nya enheten kan du välja mellan att återställa appar, data och inställningar från din senaste iCloud-säkerhetskopia eller att uppdatera din nuvarande enhets säkerhetskopia och sedan återställa. När du har valt säkerhetskopia kan du välja om du vill överföra vissa inställningar rörande plats, integritet, Apple Pay och Siri. Kontrollera att wifi är aktiverat på din enhet om du vill uppdatera säkerhetskopian på enheten.
 7. Om du har en Apple Watch och ställer in en ny iPhone blir du också tillfrågad om du vill överföra data och inställningar från din Apple Watch.

 


Överföra data direkt från en iPhone till en annan

Om både din nuvarande iPhone och nya iPhone kör iOS 12.4 eller senare kan du använda iPhone-migrering för att överföra data direkt från din nuvarande enhet till din nya. Du kan göra det trådlöst eller genom att ansluta enheterna. Du kanske vill använda en kabel om det trådlösa nätverket som du använder är långsamt eller överbelastat.

Om du vill flytta dina data trådlöst håller du din föregående iPhone nära din nya under hela processen samtidigt som du följer stegen nedan. Kontrollera att båda enheterna är anslutna till ström.

För att flytta data via en kabelanslutning behöver du en Lightning-till-usb-3-kameraadapter och en Lightning-till-usb-kabel. Anslut Lightning-till-usb-3-kameraadaptern till din nuvarande iPhone och anslut sedan Lightning-till-usb-kabeln till din nya iPhone och anslut den andra änden till adaptern. Anslut Lightning-till-usb-3-kameraadaptern till ström genom Lightning-porten med en adapter på 12 W eller och följ sedan stegen nedan.

Så här använder du iPhone-migrering

 1. Slå på din nya iPhone och placera den nära din nuvarande iPhone med iOS 12.4 eller senare. Anslut enheterna om du vill flytta data via kabelanslutning. Snabbstart-skärmen visas på din nuvarande iPhone och erbjuder möjligheten att använda ditt Apple-ID för att ställa in din nya iPhone. Kontrollera att det är det Apple-ID du vill använda och tryck sedan på Fortsätt. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat om alternativet för att fortsätta inte visas på din nuvarande enhet.
 2. Vänta tills en rörlig bild visas på din nya iPhone. Håll din nuvarande iPhone över din nya iPhone och centrera den rörliga bilden i sökaren. Vänta på meddelandet Slutför på din nya iPhone. Tryck på Autentisera manuellt och följ anvisningarna som visas om du inte kan använda kameran på din nuvarande iPhone. 
 3. Ange lösenkoden för din nuvarande iPhone på din nya iPhone när du uppmanas göra det.
 4. Ställ in Face ID eller Touch ID på din nya iPhone genom att följa instruktionerna.
 5. Tryck på Överför från iPhone, så börjar data överföras från din tidigare iPhone till din nya iPhone. Om du använder en kabel visar överföringssymbolen  att dina enheter är ansluta. Du kan också välja om du vill överföra vissa inställningar, till exempel Apple Pay och Siri, från din tidigare iPhone till din nya iPhone.
 6. Om du har en Apple Watch och ställer in en ny iPhone blir du även tillfrågad om du vill överföra data och inställningar för Apple Watch. 
 7. Se till att enheterna är i närheten av varandra och anslutna till en strömkälla tills iPhone-datamigreringen är klar. Överföringstiden kan variera, till exempel på grund av typ av anslutning som används, nätverkskvalitet och mängden data som överförs.

Avsluta

När överföringen till din nya iOS-enhet är klar kan du behöva utföra några ytterligare steg för att slutföra processen.

Behöver du mer hjälp?

 

* Om din nya iPhone är registrerad i Apple School Manager eller Apple Business Manager kan du använda QuickStart för att överföra data från din befintliga iPhone.

 

Skaffa AppleCare+

Rätt till service skapar trygghet. Med AppleCare+ får du rätt till service vid oavsiktlig skada och prioriterad åtkomst till Apples experter.

Köp eller läs mer >

Publiceringsdatum: