Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.12

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.12.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iCloud för Windows 7.12

Släpptes 28 maj 2019

CoreText

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av ett typsnitt med skadligt innehåll kan leda till att processminnet avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2019-8582: riusksk på VulWar Corp tillsammans med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 11 september 2019

SQLite

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8577: Omer Gull på Checkpoint Research

SQLite

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En skadligt utformad SQL-fråga kan ge upphov till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8600: Omer Gull på Checkpoint Research

SQLite

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett skadligt program utan rättigheter kan läsa det begränsade minnet

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8598: Omer Gull på Checkpoint Research

SQLite

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom borttagning av den sårbara koden.

CVE-2019-8602: Omer Gull på Checkpoint Research

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att processminnet visas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8607: Junho Jang och Hanul Choi på LINE Security Team

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-6237: G. Geshev i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative, Liu Long på Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2019-8571: 01 i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2019-8583: sakura på Tencent Xuanwu Lab, jessica (@babyjess1ca_) på Tencent Keen Lab och dwfault som arbetar på ADLab på Venustech

CVE-2019-8584: G. Geshev på MWR Labs i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8586: en anonym forskare

CVE-2019-8587: G. Geshev i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8594: Suyoung Lee och Sooel Son på KAIST Web Security & Privacy Lab och HyungSeok Han och Sang Kil Cha på KAIST SoftSec Lab

CVE-2019-8595: G. Geshev från MWR Labs i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8596: Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-8597: 01 i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8601: Fluoroacetate i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2019-8608: G. Geshev i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8609: Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-8610: Anonym i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

CVE-2019-8611: Samuel Groß på Google Project Zero

CVE-2019-8615: G. Geshev från MWR Labs i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2019-8619: Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech och Hanqing Zhao på Chaitin Security Research Lab

CVE-2019-8622: Samuel Groß på Google Project Zero

CVE-2019-8623: Samuel Groß på Google Project Zero

CVE-2019-8628: Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech och Hanqing Zhao på Chaitin Security Research Lab

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: