Om säkerhetsinnehållet i mjukvaran Apple TV 7.3

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i mjukvaran Apple TV 7.3

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Mjukvaran Apple TV 7.3

Släpptes 13 maj 2019

Bluetooth

Tillgängligt för: Apple TV (3:e generationen)

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

Beskrivning: Ett indatavalideringsproblem förekom i Bluetooth. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-14315: Ben Seri och Gregory Vishnepolsky på Armis

Wifi

Tillgängligt för: Apple TV (3:e generationen)

Effekt: En angripare inom räckhåll kan köra opålitlig kod på wifi-chippet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2017-9417: Nitay Artenstein på Exodus Intelligence

Wifi

Tillgängligt för: Apple TV (3:e generationen)

Effekt: En angripare inom räckhåll kan köra opålitlig kod på wifi-chippet

Beskrivning: Ett heapbuffertspill åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2017-6975: Gal Beniamini på Google Project Zero

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: