Om säkerhetsinnehållet i uppdatering 7.9.1 av fast mjukvara för AirPort-basstationer

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i uppdatering 7.9.1 av fast mjukvara för AirPort-basstationer

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Uppdatering 7.9.1 av fast mjukvara för AirPort-basstationer

Släpptes 30 maj 2019

Fast mjukvara i AirPort-basstation

Tillgänglig för: AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11ac

Effekt: En fjärrangripare kan läcka minne

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8581: Lucio Albornoz

Fast mjukvara i AirPort-basstation

Tillgänglig för: AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11ac

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: En nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2019-8588: Vince Cali (@0x56)

Fast mjukvara i AirPort-basstation

Tillgänglig för: AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11ac

Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med dos-angrepp åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2018-6918: Maxime Villard

Fast mjukvara i AirPort-basstation

Tillgänglig för: AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11ac

Effekt: En angripare kan orsaka körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8578: Maxime Villard

Fast mjukvara i AirPort-basstation

Tillgänglig för: AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11ac

Effekt: En återställning av basstationen till fabriksinställningarna kanske inte raderar all användarinformation

Beskrivning: Problemet har åtgärdats genom förbättrad databorttagning.

CVE-2019-8575: Francesco Ferretti på Magnetic Media Network SpA, joshua stein

Uppdaterades 2 juli 2019

Fast mjukvara i AirPort-basstation

Tillgänglig för: AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11ac

Effekt: En angripare i en privilegierad position kan orsaka ett dos-angrepp

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-7291: Maxime Villard

Fast mjukvara i AirPort-basstation

Tillgänglig för: AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11ac

Effekt: Källdirigerade IPv4-paket kan oväntat godkännas

Beskrivning: Källdirigerade IPv4-paket är som standard avaktiverade.

CVE-2019-8580: Maxime Villard

Fast mjukvara i AirPort-basstation

Tillgänglig för: AirPort Extreme- och AirPort Time Capsule-basstationer med 802.11ac

Effekt: En angripare kan orsaka körning av opålitlig kod

Beskrivning: En nollpekarreferens åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2019-8572: Maxime Villard

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: