Om säkerhetsinnehållet i watchOS 5.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i watchOS 5.2.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

watchOS 5.2

Släpptes 27 mars 2019

Konton

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig vcf-fil kan leda till att tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med dos-angrepp åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2019-8538: Trevor Spiniolas (@TrevorSpiniolas)

Lades till 3 april 2019

CFString

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av en skadlig sträng kan leda till att tjänsten nekas

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad logik.

CVE-2019-8516: SWIPS Team på Frifee Inc.

configd

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8552: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Kontakter

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8511: en anonym forskare

CoreCrypto

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2019-8542: en anonym forskare

file

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av en skadligt utformad fil kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2019-8906: Francisco Alonso

Uppdaterades 15 april 2019

Foundation

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-7286: en anonym forskare, Clement Lecigne på Google Threat Analysis Group, Ian Beer på Google Project Zero och Samuel Groß på Google Project Zero

GeoServices

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Klick på en skadlig SMS-länk kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2019-8553: en anonym forskare

iAP

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2019-8542: en anonym forskare

IOHIDFamily

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En lokal användare kan eventuellt orsaka att systemet avslutas oväntat eller att kernelminnet läses

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8545: Adam Donenfeld (@doadam) från Zimperium zLabs-teamet

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En fjärrangripare kan påverka nätverkstrafikdata

Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hantering av IPv6-paket. Problemet åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-5608: Apple

Lades till 6 augusti 2019

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En fjärrangripare kan läcka minne

Beskrivning: Det förekom ett problem med läsning utanför gränserna som ledde till att kernelminne avslöjades. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-8547: derrek (@derrekr6)

Lades till 30 maj 2019

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8525: Zhuo Liang och shrek_wzw på Qihoo 360 Nirvan Team

Lades till 30 maj 2019

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En fjärrangripare kan eventuellt orsaka att systemet avslutas oväntat eller att kernelminnet blir korrupt

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad storleksvalidering.

CVE-2019-8527: Ned Williamson på Google och derrek (@derrekr6)

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8528: Fabiano Anemone (@anoane) och Zhao Qixun (@S0rryMybad) på Qihoo 360 Vulcan Team

Lades till 3 april 2019

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan ta reda på schemat för kärnminnet

Beskrivning: Ett problem med minnesinitiering åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8540: Weibo Wang (@ma1fan) från Qihoo 360 Nirvan-teamet

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8514: Samuel Groß på Google Project Zero

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan ta reda på schemat för kärnminnet

Beskrivning: Det förekom ett problem med läsning utanför gränserna som ledde till att kernelminne avslöjades. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-6207: Weibo Wang från Qihoo 360 Nirvan-teamet (@ma1fan)

CVE-2019-8510: Stefan Esser på Antid0te UG

Kernel

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En lokal användare kan läsa kernelminne

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-7293: Ned Williamson på Google

MediaLibrary

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan få tillgång till begränsade filer

Beskrivning: Ett behörighetsproblem åtgärdades genom att ta bort känslig kod och utöka kontroller.

CVE-2019-8532: Angel Ramirez, Min (Spark) Zheng och Xiaolong Bai på Alibaba Inc.

Lades till 30 maj 2019

Meddelanden

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En lokal användare kunde visa känslig användarinformation

Beskrivning: Ett åtkomstproblem åtgärdades genom ytterligare sandlådebegränsningar.

CVE-2019-8546: ChiYuan Chang

Lösenkod

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En delvis angiven lösenkod kanske inte rensades när enheten gick i vila

Beskrivning: Ett problem förekom där delvis angivna lösenkoder inte rensades när enheten gick i vila. Problemet åtgärdades genom att rensa lösenkoden när en låst enhet vilar.

CVE-2019-8548: Tobias Sachs

Strömhantering

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Flera problem med indatavalidering förekom i MIG-genererad kod. De här problemen har åtgärdats genom förbättrad validering.

CVE-2019-8549: Mohamed Ghannam (@_simo36) på SSD Secure Disclosure (ssd-disclosure.com)

Integritet

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan spåra användare mellan installationer

Beskrivning: Ett integritetsproblem förekom i rörelsedetektorkalibreringen. Det här problemet åtgärdades med förbättrad bearbetning av rörelsedetektorkalibrering.

CVE-2019-8541: Stan (Jiexin) Zhang och Alastair R. Beresford på University of Cambridge, Ian Sheret på Polymath Insight Limited

Sandlåda

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrade begränsningar.

CVE-2019-8618: Brandon Azad

Lades till 30 maj 2019

Säkerhet

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Ett ej betrott RADIUS-servercertifikat kan bli betrott

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i Trust Anchor Management. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

CVE-2019-8531: en anonym forskare, QA-teamet på SecureW2

Lades till 15 maj 2019

Siri

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: En skadlig app kan starta en dikteringsbegäran utan att användaren godkänt det

Beskrivning: Ett API-problem förekom i hanteringen av dikteringsbegäran. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering.

CVE-2019-8502: Luke Deshotels på North Carolina State University, Jordan Beichler på North Carolina State University, William Enck på North Carolina State University, Costin Carabaș på universitetet POLITEHNICA i Bukarest och Răzvan Deaconescu på universitetet POLITEHNICA i Bukarest

TrueTypeScaler

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av ett typsnitt med skadligt innehåll kan leda till att processminnet avslöjas

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2019-8517: riusksk på VulWar Corp i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8536: Apple

CVE-2019-8544: en anonym forskare

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8506: Samuel Groß på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8518: Samuel Groß på Google Project Zero

CVE-2019-8558: Samuel Groß på Google Project Zero

CVE-2019-8559: Apple

CVE-2019-8563: Apple

CVE-2019-8638: hittad av OSS-Fuzz

CVE-2019-8639: hittad av OSS-Fuzz

Uppdaterades 30 maj 2019

WebKit

Tillgängligt för: Apple Watch Series 1 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att processminnet visas

Beskrivning: Ett valideringsproblem hanterades genom förbättrad logik.

CVE-2019-7292: Zhunki och Zhiyi Zhang från 360 ESG Codesafe-teamet

Ytterligare tack

Konton

Vi vill tacka Milan Stute på Secure Mobile Networking Lab vid Technische Universität Darmstadt för hjälpen.

Lades till 30 maj 2019

Kernel

Vi vill tacka Brandon Azad på Google Project Zero och Brandon Azad och Raz Mashat (@RazMashat) på Ilan Ramon High School för hjälpen.

Uppdaterades 30 maj 2019

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: