Om en Microsoft Exchange-kontakt visar fel födelsedag på iPhone eller iPad

Läs om hur du gör om en kontakt på ditt Microsoft Exchange-konto visar en födelsedag fel med en dag.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

I iOS 12 kan det hända att kontakter på ditt Exchange-konto visar födelsedagar fel med en dag. Du löser problemet genom att uppdatera till iOS 12.2 eller senare och därefter hämta kontakterna igen från Exchange-kontot:

  1. Uppdatera till iOS 12.2 eller senare.
  2. Gå till Inställningar > Lösenord och konton, och tryck sedan på ditt Exchange-konto.
  3. Inaktivera Kontakter och tryck sedan på Radera. Då raderas de Exchange-kontakter som du i nästa steg ska hämta igen på enheten.
  4. Aktivera Kontakter. 

Kontakter från Exchange-kontot hämtas igen automatiskt till enheten med rätt födelsedag.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: