Om säkerhetsinnehållet i Genvägar 2.1.3 för iOS

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Genvägar 2.1.3 för iOS.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

Genvägar 2.1.3 för iOS

Släpptes 7 februari 2019

Genvägar

Tillgängligt för: Genvägar 2.1.2 för iOS

Effekt: En lokal användare kan eventuellt visa känslig användarinformation

Beskrivning: Ett tolkningsfel i hanteringen av katalogsökvägar åtgärdades med förbättrad sökvägsvalidering.

CVE-2019-7289: Sem Voigtländer på Fontys Hogeschool ICT

Genvägar

Tillgängligt för: Genvägar 2.1.2 för iOS

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: Ett åtkomstproblem åtgärdades genom ytterligare sandlådebegränsningar.

CVE-2019-7290: Avimanyu Roy (@AvimanyuRoy3)

Ytterligare tack

Genvägar

Vi vill tacka Sem Voigtländer på Fontys Hogeschool ICT för hjälpen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: