Om säkerhetsinnehållet i iTunes 12.9.3 för Windows

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iTunes 12.9.3 för Windows.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iTunes 12.9.3 för Windows

Släpptes 24 januari 2019

AppleKeyStore

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En process i sandlådeläge kan kringgå sandlådebegränsningarna

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2019-6235: Brandon Azad

Core Media

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett skadligt program kan öka behörigheter

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2019-6221: Fluoroacetate i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

SQLite

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: En skadligt utformad SQL-fråga kan ge upphov till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-20346: Tencent Blade Team

CVE-2018-20505: Tencent Blade Team

CVE-2018-20506: Tencent Blade Team

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-6215: lokihardt på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-6212: Mike Zhang från The Pangu team, Wen Xu på SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-6216: Fluoroacetate i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2019-6217: Fluoroacetate i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative, Proteas, Shrek_wzw och Zhuo Liang på Qihoo 360 Nirvan Team

CVE-2019-6226: Apple

Uppdaterades 15 februari 2019

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-6227: Qixun Zhao på Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2019-6233: G. Geshev från MWR Labs i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2019-6234: G. Geshev från MWR Labs i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till universell skriptkörning över flera sajter

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2019-6229: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan avslöja känslig användarinformation

Beskrivning: Ett logikfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2019-8570: James Lee (@Windowsrcer) på S2SWWW.com

Lades till 3 april 2019, uppdaterades 11 september 2019

Ytterligare tack

WebKit

Vi vill tacka James Lee (@Windowsrcer) på Kryptos Logic för hans hjälp.

Uppdaterades 15 februari 2019

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: