Använda din reparerade eller ersatta Apple Watch

Här följer information om hur du använder din reparerade eller ersatta Apple Watch.

  1. Håll din Apple Watch nära iPhone-enheten.
  2. Parkoppla Apple Watch.  När du parkopplar din Apple Watch får du alternativet att återskapa den från en säkerhetskopia du skapat tidigare.

© 2019 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Watch och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AppleCare och iCloud är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Namn på andra produkter och företag som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Publiceringsdatum: