Vad finns i Övrigt i din iCloud-lagring

Läs mer om kategorin Övrigt i iCloud-lagring på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan använda iCloud för att lagra de saker du gillar mest och hålla dem uppdaterade på alla enheter inloggad med ditt Apple-ID. Du får 5 GB gratis iCloud-lagring och kan köpa mer eller frigöra utrymme närsomhelst.

Om du vill se vad du lagrar i iCloud på din iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Hantera lagring. Det här innebär kategorin Övrigt om du ser den i din iCloud-lagring.

 

Om du ser Övrigt på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kanske ser kategorin Övrigt i iCloud-lagring på din iPhone, iPad eller iPod touch. Det här är en gruppering av kategorier eftersom en mindre skärm inte alltid har plats för samtliga kategorinamn. Mail och Meddelanden i iCloud kanske kombineras i Övrigt på din iPhone, iPad eller iPod touch, men visas med sina riktiga kategorinamn på din Mac.*

Övrigt kan innehålla olika kategorier. Det beror på vad du lagrar i iCloud och om du tillhör en familj som delar lagring. Vanligtvis visar dina två största lagringskategorier sina riktiga kategorinamn på din iPhone, iPad eller iPod touch och de resterande kategorierna grupperas till kategorin Övrigt.

*Om du vill kontrollera din iCloud-lagring på din Mac går du till  > Systeminställningar > iCloud > Hantera.

Publiceringsdatum: