Om dubbla SIM-kort med två nano-SIM-kort inte fungerar i din iPhone

Läs om hur du löser problem som kan uppstå när du använder dubbla SIM-kort med två nano-SIM-kort och iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max eller iPhone XR köpt i Fastlandskina, Hongkong eller Macao.

Kontrollera dina abonnemang

 • Om du vill använda två olika operatörer måste din iPhone vara upplåst. I annat fall måste båda abonnemangen komma från samma operatör. Om en CDMA-operatör tillhandahåller ditt första SIM-kort har ditt andra SIM-kort inte stöd för CDMA. Kontakta operatören för mer information.
 • Båda abonnemangen måste vara konfigurerade och klara att användas.
 • Se till att du befinner dig i ett område som har täckning och kontrollera att det inte finns några serviceavbrott i ditt område.

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max och iPhone XR som är köpta i Fastlandskina, Hongkong eller Macao kan använda två fysiska SIM-kort. Om du har köpt en iPhone SE (2:a generationen) eller en iPhone XS i Hongkong eller Macao kan du få hjälp med dubbla SIM-kort med ett eSIM-kort.

Se till att du installerar båda nano-SIM-korten korrekt

Om du tror att varken SIM-kort eller SIM-kortfack fungerar följer du dessa steg:

 1. Ta bort SIM-facket och inspektera SIM-korten efter tecken på skada eller rost.
 2. Ta bort dina SIM-kort ur SIM-facket och sätt sedan tillbaka SIM-korten igen som visas här.
 3. Kontrollera att du stänger SIM-facket helt så att det inte sitter löst.
 4. Öppna Kontrollcenter och se till att båda operatörerna visas i statusfältet.
 5. Gå till Inställningar > Mobilnät eller Inställningar > Mobildata och kontrollera att båda abonnemangen visas.
 6. Tryck på varje abonnemang och se efter så informationen stämmer.

I följande situationer bör du kontakta din operatör och be att få ett nytt nano-SIM-kort: 

 • Om ett SIM-kort inte fungerar i något av SIM-facken.
 • Om ett SIM-kort inte passar eller är böjt.

Om det primära eller sekundära SIM-facket inte fungerar med fler än ett SIM-kort tar du bort SIM-kortet som fungerar och sätter endast in SIM-kortet som inte fungerar. Kontakta Apple-supporten om det fortfarande inte fungerar

Om du har ett pågående samtal och det står Ingen täckning på andra linjen

Din iPhone kan använda ett mobilnät åt gången. När du använder en linje till att ringa visas Ingen täckning på den andra linjen. Du kan svara på inkommande samtal på ditt andra telefonnummer om operatören har stöd för Wi-Fi-samtal och du har aktiverat Wi-Fi-samtal. När du har ett pågående samtal på linjen som inte är din standardlinje för data måste du aktivera Wi-Fi-samtal för din standardlinje för data och aktivera Tillåt växling av mobildata för att ta emot samtal till din standardlinje för data.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande har problem.

Publiceringsdatum: