Använda delningsförslag i Bilder

På fliken För dig i Bilder föreslås delbara ögonblick från ditt bibliotek som du kan skicka till vänner. Om de också har iOS 12 kan de dessutom komplettera samlingen genom att dela tillbaka bilder från samma händelse.

Delningsförslag samlar automatiskt ihop samlingar med bilder och videor som tagits ungefär vid samma tidpunkt och plats. De personer du delar med får ett meddelande med en offentlig länk till iCloud.com som vem som helst kommer åt. Länken är aktiv i 30 dagar, men du kan stoppa delningen när som helst.

Om du vill skapa ett utrymme för kontinuerlig samarbetsbaserad bilddelning eller vill begränsa vem som kan se dina delade bilder kan du testa delade album.

 

Delningsförslag på iPhone

Så här delar du bilder med Delningsförslag

 1. Slå på iCloud-bilder på din iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. Öppna appen Bilder.
 3. Klicka på fliken För dig och leta sedan upp Delningsförslag.
 4. Svep vänster för att bläddra i alla samlingar som föreslås och tryck sedan på en samling för att dela. 
 5. Tryck på Nästa om du vill dela allt eller på Välj och avmarkera de bilder du inte vill ta med.
 6. Välj vilka personer du vill dela med. Om Bilder känner igen personer på bilderna visas deras namn automatiskt. Även personer som du tidigare har delat bilder med kan visas. Avmarkera alla som du inte vill ta med. Tryck på Lägg till personer om du vill välja fler vänner.
 7. Tryck på knappen Dela med Meddelanden. Ett meddelandefönster visas där mottagare och en förhandsvisning av det meddelande som de kommer att få visas. 
 8. Lägg till en kommentar om du vill och skicka det sedan genom att trycka på knappen Skicka meddelande.

Alla ögonblick i ditt bibliotek kan skickas på samma sätt. Tryck på fliken Bilder och sedan på namnet på ett ögonblick. Tryck på den blå cirkeln med tre punkter, tryck på Dela bilder och följ sedan steg 5–8 ovan.

lägga till bilder i ditt eget bibliotek

Slutföra samlingen med Dela tillbaka

När mottagarna av din samling trycker på länken i Meddelanden öppnas Bilder, och alla objekt som du delade visas.* De kan trycka på Lägg till alla om de vill lägga dina bilder och videor med full upplösning i sina egna bibliotek.

Om Bilder upptäcker att det finns objekt i dina vänners bibliotek som kan vara från samma tid och plats visas avsnittet Dela tillbaka under samlingen du skickade. När de trycker på Visa, visar Bilder objekt som kan vara från samma händelse, till exempel bilder som de tog på en strandfest som ni var på tillsammans.

Dina vänner kan välja vilka objekt de vill dela tillbaka och sedan trycka på Dela för att skicka dig bilder med perspektiv och ögonblick som du kanske hade missat.

* Om en mottagare öppnar länken i Meddelanden på Mac visas samlingen på en webbsida, och Dela tillbaka är inte tillgängligt.

Visa samlingar som du nyligen har delat eller sluta dela

På fliken För dig kan du se de samlingar som du har delat och sluta dela eventuella samlingar som fortfarande är tillgängliga.

 1. Tryck på fliken För dig i appen Bilder och leta upp Senast delade.
 2. Svep vänster om du vill se de samlingar som du har delat eller tagit emot. Tryck på en samling för att visa de bilder och videor den innehåller.
 3. Om du vill sluta dela en av dina samlingar före tillgänglighetsgränsen på 30 dagar nås trycker du på den blå cirkeln med tre punkter och sedan på Stoppa delning. Bekräfta genom att trycka på Stoppa delning en gång till.
Publiceringsdatum: