Pulsnotiser på din Apple Watch

Du kan aktivera notiser från appen Puls på din Apple Watch för att varna dig om pulsen är hög, låg eller oregelbunden.

Notiser om hög och låg puls

Apple Watch skickar en notis om din puls ligger över eller under ett visst antal slag per minut då du har varit inaktiv i 10 minuter. De här notiserna finns endast på Apple Watch Series 1 eller senare.

Du kan aktivera pulsnotiser första gången du öppnar appen Puls på din Apple Watch, eller när som helst senare från din iPhone:

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone.
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Hjärta.
 3. Tryck på Hög puls och välj sedan antal slag/min. 
 4. Tryck på Låg puls och välj sedan antal slag/min.

Läs om vad som kan orsaka hög puls eller låg puls från American Heart Association.

Varningar om oregelbunden rytm

Din Apple Watch kommer ibland att studera din puls, för att kontrollera om rytmen är oregelbunden, vilket kan tyda på förmaksflimmer. Varningar om oregelbunden puls är för närvarande bara tillgängliga i vissa länder och regioner. Läs om var varningar om oregelbunden rytm finns tillgängliga.

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är en typ av oregelbunden hjärtrytm. Förmaksflimmer inträffar när hjärtat slår oregelbundet. Det är en vanlig form av oregelbunden hjärtrytm där förmaken i hjärtat har en annan rytm än de undre kamrarna. 

Enligt det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC har cirka 2 procent av befolkningen under 65 år och 9 procent över 65 år förmaksflimmer. Oregelbunden hjärtrytm blir vanligare med åldern. Vissa personer med förmaksflimmer har inga symtom. Andra har symtom som hög puls, hjärtklappning, trötthet eller andfåddhet.

Förmaksflimmer kan vara tillfälligt eller bestående och många lever ett hälsosamt och aktivt liv. Förmaksflimmer kan förhindras genom regelbunden fysisk aktivitet, kost som är bra för hjärtat, att bibehålla en hälsosam vikt och att behandla andra medicinska sjukdomar som kan förvärra förmaksflimret. Om förmaksflimmer inte behandlas, kan det leda till hjärtsvikt eller blodproppar som i sin tur kan ge upphov till en stroke. Förmaksflimmer kan hanteras genom läkarvård och medicinering, och en tidig diagnos och behandling kan förhindra sådana komplikationer.

Läs mer om förmaksflimmer från American Heart Association.

Så här fungerar varningar om oregelbunden hjärtrytm

Apple Watch kommer med jämna mellanrum att studera din puls, för att kontrollera om rytmen är oregelbunden, vilket kan tyda på förmaksflimmer. Detta sker normalt när du är stilla, för att kunna göra en mer korrekt mätning. Antalet mätningar per dag och tiden mellan dessa kan variera beroende på hur aktiv du är.

Det här behöver du för att aktivera varningar om oregelbunden rytm

Aktivera varningar om oregelbunden rytm

 1. Se till att mjukvaran på din iPhone och Apple Watch är uppdaterade.
 2. Öppna appen Hälsa på din iPhone.
 3. Följ stegen som visas på skärmen. Om du inte uppmanas att ställa in det, trycker du på fliken Bläddra och går sedan till Hjärta > Varningar om oregelbunden rytm.
 4. När funktionen är aktiverad kan du stänga av eller på varningar om oregelbunden rytm i appen Apple Watch på din iPhone: Öppna appen Apple Watch, tryck på fliken Min klocka och gå sedan till Hjärta > Oregelbunden rytm.

Gör så här om du får en varning

Om du får en notis har din Apple Watch identifierat en oregelbunden rytm som tyder på förmaksflimmer och har bekräftat det med flera mätningar.

Om du inte redan har en läkardiagnos för förmaksflimmer, behöver du tala med din läkare.

Saker du bör känna till

 • Apple Watch kan inte känna av hjärtattacker. Om du känner bröstsmärta, tryck, om det stramar eller om du tror att du håller på att få en hjärtattack, ringer du omedelbart till SOS Alarm.  
 • Apple Watch mäter inte konstant av förmaksflimmer. Det betyder att Apple Watch inte kan identifiera alla förekomster av förmaksflimmer och de som har det får kanske ingen notis.
 • Om du inte mår bra ska du tala med din läkare, även om du inte får en notis. Symtom som snabba eller bultande hjärtslag, hjärtklappning, yrsel eller svimning, kan tyda på en allvarlig åkomma.  
 • Ändra inte din medicinering utan att först prata med din läkare.
 • I vissa fall kan notisen tyda på en oregelbunden rytm som inte är förmaksflimmer.

Publiceringsdatum: