Hjärthälsovarningar på din Apple Watch

Du kan aktivera notiser från appen Puls på din Apple Watch för att varna dig om pulsen är hög, låg eller oregelbunden.

Varningar om hög och låg puls

Om din puls förblir över eller under ett valt slag per minut (SPM) kan din Apple Watch meddela dig. Dessa notiser är endast tillgängliga på Apple Watch Series 1 eller senare för användare över 13 år.

Du kan aktivera pulsvarningar första gången du öppnar appen Puls på din Apple Watch, eller när som helst senare från din iPhone:

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone.
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Hjärta.
 3. Tryck på Hög puls och välj sedan ett SPM-värde. 
 4. Tryck på Låg puls och välj sedan ett SPM-värde.

Läs American Heart Associations information om vad som kan orsaka hög puls eller låg puls (på engelska).

Varningar om oregelbunden rytm

Funktionen för notiser om oregelbunden rytm på din Apple Watch kontrollerar då och då om dina hjärtslag är oregelbundna, något som kan tyda på förmaksflimmer. Läs om hur du aktiverar varningar om oregelbunden rytm. Varningar om oregelbunden rytm är för närvarande bara tillgängliga i vissa länder och regioner. Se på vilka platser varningar om oregelbunden rytm stöds.

Det här behöver du för att aktivera notiser om oregelbunden rytm

 

iPhone med inställningarna för Hjärta.

Så aktiverar du varningar om oregelbunden rytm

 1. Se till att mjukvaran på din iPhone och Apple Watch är uppdaterade.
 2. Öppna appen Hälsa på din iPhone.
 3. Tryck på fliken Bläddra och gå sedan till Hjärta > Varningar om oregelbunden rytm. 
 4. När funktionen är aktiverad kan du stänga av eller på varningar om oregelbunden rytm i appen Apple Watch på din iPhone: Öppna appen Apple Watch, tryck på fliken Min klocka och gå sedan till Hjärta > Oregelbunden rytm.

Gör så här om du får en varning

Om du får en notis har funktionen för notiser om oregelbunden rytm på din Apple Watch upptäckt en oregelbunden rytm, som kan tyda på förmaksflimmer, och bekräftat detta med flera avläsningar.

Om du inte har fått diagnosen förmaksflimmer av en läkare bör du tala med din läkare.

Så här fungerar varningar om oregelbunden rytm

Funktionen för notiser om oregelbunden rytm på din Apple Watch kontrollerar då och då om dina hjärtslag är oregelbundna, vilket kan tyda på förmaksflimmer. Detta sker normalt när du är stilla, för att kunna göra en mer korrekt mätning. Antalet mätningar per dag och tiden mellan dessa kan variera beroende på hur aktiv du är.

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är en typ av oregelbunden hjärtrytm. Förmaksflimmer inträffar när hjärtat slår oregelbundet. Det är en vanlig form av oregelbunden hjärtrytm där förmaken i hjärtat har en annan rytm än de nedre kamrarna. 

Enligt det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC har cirka 2 procent av befolkningen under 65 år och 9 procent över 65 år förmaksflimmer. Oregelbunden hjärtrytm blir vanligare med åldern. Vissa personer med förmaksflimmer har inga symptom. Andra har symptom som hög puls, hjärtklappning, trötthet eller andnöd.

Förmaksflimmer kan vara tillfälligt eller bestående och många lever ett hälsosamt och aktivt liv. Förmaksflimmer kan förhindras genom regelbunden fysisk aktivitet, kost som är bra för hjärtat, att bibehålla en hälsosam vikt och att behandla andra hälsotillstånd som kan förvärra förmaksflimret. Om förmaksflimmer inte behandlas, kan det leda till hjärtsvikt eller blodproppar som i sin tur kan ge upphov till en stroke. Förmaksflimmer kan hanteras genom läkarvård och medicinering, och en tidig diagnos och behandling kan förhindra sådana komplikationer.

Läs mer om förmaksflimmer från American Heart Association.

Saker du bör känna till

 • Apple Watch kan inte känna av hjärtattacker. Om du känner bröstsmärta, tryck, om det stramar eller om du tror att du håller på att få en hjärtattack, ringer du omedelbart till SOS Alarm.  
 • Funktionen för notiser om oregelbunden rytm på din Apple Watch söker inte oavbrutet efter förmaksflimmer. Det betyder att den inte kan upptäcka alla förekomster av förmaksflimmer. Så alla som har det kanske inte får en notis.
 • Om du inte mår bra ska du tala med din läkare, även om du inte får en varning. Symptom som snabba eller hårda hjärtslag eller hjärtklappning, yrsel eller svimning, kan tyda på en allvarlig åkomma.  
 • Ändra inte din medicinering utan att först prata med din läkare.
 • I vissa fall kan notisen tyda på en oregelbunden rytm som inte är förmaksflimmer.

Publiceringsdatum: