Versionsinformation för Apple Business Manager

Läs mer om uppdateringarna och ändringarna som vi gör i Apple Business Manager. Uppdateringarna ackumuleras så du har alltid de senaste funktionerna när du startar Apple Business Manager. Du kan se vilka funktioner som ingår i de olika versionerna nedan.

September 2019

  • Med User Account Lookup (sökning efter användarkonton) kan användarna söka efter kontaktinformation till andra användare och grupper i din Apple Business Manager-organisation. iOS 13iPad OS 13 eller macOS 10.15 behövsLäs mer
  • Du kan välja vem användare kan dela saker med via Pages-, Numbers- och Keynote-dokument, Anteckningar, Påminnelser och andra filer i iCloud Drive. Läs mer

Juni 2019

Apple Business Manager kan nu användas på iPad.

Februari 2019

  • Avsnittet MDM-servrar finns nu på fliken Inställningar.
  • Nu kan du konfigurera en standard för enhetstilldelning i Inställningar > Inställningar för enhetshantering och i Inställningar > MDM-servrar.

September 2018

tvOS-appar är nu tillgängliga i Appar och böcker.

Maj 2018

Apple Business Manager är en plats där it-administratörer kan hantera användare, Apple-enheter och innehåll. Tillsammans med förbättrad hantering av enheter och roller finns här också Appar och böcker, det nya platsbaserade licensöverföringssystemet.

Publiceringsdatum: