Om säkert samarbete i iWork och Box

Läs om hur filer öppnas och hur du får åtkomst via Box och Apples servrar när du samarbetar på iWork-dokument som lagras i Box.

Dokument måste först överföras till Apples servrar för att underlätta iWork-samarbeten mellan användare. Dokumenten ändras i minnet och för att optimera redigeringsprestandan är de även krypterade och cachade. Box tillhandahåller och säkrar krypteringsnycklarna som används för att skydda cachade dokument. 

När ett cachat dokument ska dekrypteras för ytterligare redigering får Apples servrar de krypteringsnycklar som krävs från Box via en åtkomsttoken, vilken först skickas till iWork-programmet och därifrån till Apples servrar. Denna åtkomsttoken är endast giltig i 24 timmar. Om användare fortfarande arbetar med dokumentet förnyas denna åtkomsttoken automatiskt, förutom på webben där en token aldrig förnyas. Box kan neka åtkomst till krypteringsnycklar om användaren inte längre är auktoriserad att arbeta på dokumentet.

Krypterade dokument cachas på Apples servrar i upp till 28 dagar, då de sedan raderas automatiskt. Cachade dokument dekrypteras endast när en användare har öppnat ett delat iWork-dokument eller ett iWork-dokument på webben, och endast om Box godkänner åtkomst till nyckeln som krävs.

Dokument överförs till Apples servrar för att generera förhandsvisningar. De lagras tillfälligt och cachas aldrig.

Läs mer

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: