Delad styrning av ditt hem

Bjud in personer att styra ditt hem, redigera deras behörighet och tillåt dem att styra ditt hem oavsett var de befinner sig – allt med appen Hem.

Bjuda in någon att styra ditt hem

 1. Öppna appen Hem på din iPhone, iPad eller Mac.
 2. Tryck eller klicka på knappen Mer  och välj sedan Heminställningar. Om du har flera hem inställda så väljer du det hem du vill bjuda in någon till, och väljer sedan Heminställningar.
 3. Tryck eller klicka på Bjud in personer.
  iPhone med appen Hem som visar alternativet Bjud in vänner i Heminställningar
 4. Ange det Apple-ID som personen använder med iCloud.
 5. Tryck eller klicka på Skicka inbjudan.

Ta reda på vad du ska göra om du inte kan bjuda in någon att styra ditt hem.

Acceptera en inbjudan om att styra ett hem

 1. Öppna appen Hem på din iPhone, iPad eller Mac.
 2. Tryck eller klicka på knappen Mer .
 3. Välj Heminställningar .
 4. Välj Visa under Inbjudningar.
 5. Välj Godkänn och sedan Klar.
  iPhone med en inbjudan till hemmet i appen Hem

När du har godkänt inbjudan trycker eller klickar du på knappen Mer  och väljer sedan på hemmets namn för att styra det.

Ta reda på vad du ska göra om du inte kan godkänna en inbjudan att styra ett hem.

Tillåta fjärråtkomst och redigera behörighet för användare

Om du ställer in en hemhubb kan du hantera fjärråtkomst och redigera behörigheter för personer som du bjuder in att styra ditt hem. Om du inte har en hemhubb kan de bara styra dina tillbehör när de är hemma hos dig och är anslutna till ditt wifi-hemnätverk samt inom räckhåll för dina tillbehör.

För att hantera fjärråtkomst och ändra behörigheter för en användare öppnar du appen Hem och följer dessa steg. 

 1. Tryck eller klicka på knappen Mer och välj sedan Heminställningar. Om du har flera hem väljer du ett hem och väljer sedan Heminställningar. 
 2. Tryck på den person som du vill redigera behörigheter för under Personer och välj sedan följande:
  • Fjärrstyr tillbehör: aktivera det här alternativet om du vill tillåta användare att styra dina tillbehör från valfri plats. Stäng av om du bara vill tillåta användare att styra dina tillbehör när de är hemma hos dig.
  • Lägg till och redigera tillbehör: aktivera det här alternativet om du vill tillåta användare att lägga till och ta bort tillbehör, scenarier, automatiseringar och andra användare.
 3. Tryck eller klicka på Tillbaka och sedan på Klar.

Delade användare kan inte lägga till HomePod, Apple TV eller AirPlay 2-kompatibla smart-tv-apparater eller högtalare i appen Hem. Du kan bara lägga till dessa enheter om du är ägare till hemmet i appen Hem.

Sluta att dela ditt hem med någon

 1. Tryck eller klicka på knappen Mer  och välj sedan Heminställningar. Om du har flera hem väljer du ett hem och väljer sedan Heminställningar.  
 2. Tryck på eller klicka på användaren som du vill ta bort från ditt hem under Personer. 
 3. Tryck eller klicka på Ta bort person.

Om du tar bort någon från appen Hem kanske den personen fortfarande kan styra tillbehör om han eller hon hade behörighet att göra det i en separat app för tillbehöret i fråga. Om du vill ta bort dessa behörigheter använder du tillbehörets app, läser dess manual eller kontaktar tillverkaren.

Lämna ett hem som du har bjudits in att dela

 1. Tryck eller klicka på knappen Mer  och välj sedan Heminställningar. Om du är medlem i flera hem väljer du det hem du vill lämna och väljer sedan Heminställningar.
 2. Rulla nedåt och tryck eller klicka på Lämna hemmet. 
 3. Tryck eller klicka på Lämna.

Om du inte kan dela styrningen av ett hem

 • Du och de personer du bjuder in behöver en iPhone eller iPad uppdaterad till den senaste versionen av iOS eller iPadOS eller en Mac uppdaterad till den senaste versionen av macOS.
 • Se till att du och personerna du bjuder in är inloggade på iCloud på en iPhone, iPad eller Mac. Aktivera Hem i iCloud-inställningar.
 • Se till att du och de vänner du bjuder in inte har blockerat era respektive telefonnummer eller Apple-ID. Se hur du hanterar blockerade telefonnummer, kontakter och e-postmeddelanden på iPhone eller iPad och hur du hanterar blockerade uppringare på Mac.
 • Om du vill kunna bjuda in personer att styra ditt hem medan du är borta och redigera deras behörigheter måste du ställa in en hemhubb. Om du inte har ställt in en hemhubb kan du endast bjuda in personer när du är hemma och ansluten till wifi-nätverket i ditt hem.

Publiceringsdatum: