Delad styrning av ditt hem

Bjud in personer att styra ditt hem, redigera deras behörighet och tillåt dem att styra ditt hem oavsett var de befinner sig – allt med appen Hem.

Innan du börjar

Så här bjuder du in andra att styra dina HomeKit-tillbehör:

*HomePod och Apple TV är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Bjuda in någon att styra ditt hem

Använd dessa steg för din enhet.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna appen Hem och tryck på  i det övre vänstra hörnet. Om du har ställt in flera hem i appen Hem trycker du på Heminställningar och sedan på det hem som du vill bjuda in någon till.
 2. Tryck på Bjud in under Personer.
 3. Ange den personens Apple-ID som de använder med iCloud.
 4. Tryck på Skicka inbjudan.

På Mac-datorn

 1. Öppna appen Hem.
 2. Gå till Redigera > Ändra hem i menyfältet. Om du har ställt in flera hem i appen Hem klickar du på Hem längst upp till vänster och sedan på det hem som du vill bjuda in någon till.
 3. Klicka på Bjud in under Personer.
 4. Ange den personens Apple-ID som de använder med iCloud.
 5. Klicka på Skicka inbjudan.

Acceptera en inbjudan om att styra ett hem

När du får en inbjudan om att styra någons hem får du en notis i appen Hem på din iOS-enhet eller Mac. Acceptera inbjudan genom att följa stegen nedan.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Öppna appen Hem och tryck på .
 2. Tryck på Heminställningar.
 3. Tryck på Godkänn och sedan på Klar.

När du har godkänt inbjudan trycker du på  och trycker sedan på hemmets namn när du vill börja styra det.

På Mac-datorn

 1. Öppna appen Hem och klicka på hemsymbolen i verktygsfältet.
 2. Klicka på 1 inbjudan.
 3. Klicka på Acceptera och sedan på Klar.

När du har accepterat inbjudan klickar du på hemsymbolen i verktygsfältet och sedan på hemmets namn för att styra det.

Tillåta fjärråtkomst och redigera behörighet för användare

Om du ställer in en hemhubb kan du hantera fjärråtkomst och redigera behörigheter för personer som du bjuder in att styra ditt hem. Om du inte har en hemhubb kan de bara styra dina tillbehör när de är hemma hos dig och är anslutna till ditt wifi-hemnätverk samt inom räckhåll för dina HomeKit-tillbehör.

Om du vill hantera fjärråtkomst och ändra behörigheter för en användare öppnar du appen Hem på en iOS-enhet eller Mac och följer stegen nedan.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på . Tryck på Heminställningar och sedan på ett hem om du har flera hem.
 2. Tryck på den person som du vill redigera behörigheter för under Personer och välj sedan följande:
  • Fjärrstyr tillbehör: aktivera det här alternativet om du vill tillåta användare att styra dina tillbehör från valfri plats. Stäng av om du bara vill tillåta användare att styra dina tillbehör när de är hemma hos dig.
  • Lägg till och redigera tillbehör: aktivera det här alternativet om du vill tillåta användare att lägga till och ta bort tillbehör, scenarier, automatiseringar¨och andra användare.*
 3. Tryck på Tillbaka och sedan på Klar.

På Mac-datorn

 1. Gå till Redigera > Ändra hem i menyfältet. Klicka på Hem längst upp till vänster och välj ett hem om du har flera.
 2. Klicka på den person som du vill redigera behörigheter för under Personer och välj sedan följande:
  • Fjärrstyr tillbehör: aktivera det här alternativet om du vill tillåta användare att styra dina tillbehör från valfri plats. Stäng av om du bara vill tillåta användare att styra dina tillbehör när de är hemma hos dig.
  • Lägg till och redigera tillbehör: aktivera det här alternativet om du vill tillåta användare att lägga till och ta bort tillbehör, scenarier, automatiseringar¨och andra användare.*
 3. Klicka på Tillbaka och sedan på Klar.

*Delade användare kan inte lägga till HomePod, Apple TV eller AirPlay 2-kompatibla smart-TV-apparater eller högtalare i appen Hem. Du kan bara lägga till dessa enheter om du är ägare till hemmet i appen Hem.

Ta bort en person eller lämna ett hem

Så här slutar du dela ditt hem med någon:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch: tryck på . Tryck på Heminställningar och sedan på ett hem om du har flera hem. Tryck på användaren under Personer och sedan på Ta bort person.
 • På Mac: öppna Redigera > Redigera hem. Klicka på Hem längst upp till vänster och klicka på ett hem om du har flera. Klicka på användaren under Personer och sedan på Ta bort person.

Så här lämnar du ett hem som du har bjudits in att dela:

 • På iPhone, iPad och iPod touch: tryck på , Heminställningar och hemmet du vill lämna. Rulla sedan ner och tryck på Lämna hemmet.
 • På Mac: gå till Redigera > Redigera hem och klicka sedan på Hem längst upp till vänster. Klicka på hemmet du vill lämna, rulla ner och klicka på Lämna hemmet.

Om du tar bort någon från appen Hem kanske den personen fortfarande kan styra tillbehör om han eller hon hade behörighet att göra det i en separat app för tillbehöret i fråga. Om du vill ta bort dessa behörigheter använder du tillbehörets app, läser dess manual eller kontaktar tillverkaren.

Publiceringsdatum: