Säkerhetscertifieringar för Apple T2

Den här artikeln innehåller referenser till viktiga produktcertifieringar, kryptografiska verifieringar och säkerhetsvägledning för T2-hårdvaran och dess fasta mjukvara.

Följande dokument kan vara användbara i samband med dessa certifieringar och verifieringar:

Information om offentliga certifieringar relaterade till Apples internettjänster finns här:

Information om offentliga certifieringar relaterade till Apple-appar finns här:

Information om offentliga certifieringar relaterade till Apples operativsystem finns här:

Information om offentliga certifieringar relaterade till hårdvara och associerade komponenter med fast mjukvara finns här:

Kryptografiska modulverifieringar

Apples samtliga verifieringscertifikat om efterlevnad av FIPS 140-2/-3 finns på webbplatsen för CMVP. Apple deltar aktivt i verifieringen av modulerna för CoreCrypto User och CoreCrypto Kernel varje gång en större version av ett operativsystem lanseras. Verifiering av efterlevnad kan endast göras av slutliga modulversioner och lämnas formellt efter utgivningsdatumet för den offentliga OS-versionen. 

CMVP dokumenterar verifieringsstatusen för kryptografiska moduler i fyra olika listor beroende på deras aktuella status. Modulerna börjar i listan över moduler som testas och fortsätter sedan till listan över moduler som bearbetas. När de har verifierats visas de på listan över verifierade kryptografiska moduler och efter fem år flyttas de till listan över äldre moduler.

År 2020 antar CMVP den internationella standarden, ISO/IEC 19790, som grund för FIPS 140-3.

Mer information om verifieringar i enlighet med FIPS 140-2/-3 finns på sidan om Apple och säkerhetsteknik.

  CMVP-certifikatnummer Modulnamn Modultyp Säkerhetsnivå Verifieringsdatum Dokument
Se listorna över moduler som testas och moduelr som bearbetas för moduler som för närvarande testas/verifieras.
Fast mjukvara för T2: 16P374

(2018 OS-versioner)
3438 Apple CoreCrypto Kernel Module 9.0 för ARM Mjukvara 1 2019-04-23
Fast mjukvara för T2: 16P374

(2018 OS-versioner)
3433 Apple CoreCrypto User Module 9.0 för ARM Mjukvara 1 2019-04-11
sepOS för T2-hårdvara: 16P374

(2018 OS-versioner)
3523

Apple Secure Key Store Cryptographic Module 9.0

(sepOS)

Hårdvara 2 2019-09-10
Fast mjukvara för T2: 15P2064

(2017 OS-versioner)
3148 Apple CoreCrypto User Module 8.0 för ARM Mjukvara 1 2018-03-09

2018-05-22

2018-07-06
Fast mjukvara för T2: 15P2064

(2017 OS-versioner)
3147 Apple CoreCrypto Kernel Module 8.0 för ARM Mjukvara 1 2018-03-09

2018-05-17

2018-07-03
sepOS för T2-hårdvara: 15YP2064

(2017 OS-versioner)
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module 1.0

(sepOS)
Hårdvara 1 2019-09-10
Publiceringsdatum: