Rita i Numbers och Keynote på din iPad, iPhone eller iPod touch

Du kan rita direkt i kalkylblad och presentationer med en Apple Pencil på enheter som stöds eller med fingret.

Du kan även använda Apple Pencil för att markera objekt och rulla i ditt kalkylblad eller i din presentation när du aktiverar Markera och rulla.

Lägga till en teckning

 1. Rita med en Apple Pencil genom att rita någonstans på kalkylbladet eller diabilden. Om du vill rita med fingret, eller om du har aktiverat Markera och rulla med Apple Pencil trycker du på knappen Infoga , trycker på knappen Media , trycker på Rita och ritar sedan någonstans.
 2. Du växlar ritverktyg genom att trycka på ett verktyg längst ner på skärmen. Du kan också använda följande verktyg om du vill ha olika effekter eller funktioner:
  • Rita en ny, fylld form genom att trycka på fyllningsverktyget och börja rita. Fyll ett område genom att trycka på Fyllningsverktyget och tryck sedan på området som ska fyllas.
  • Om du vill radera trycker du på suddverktyget  och drar sedan verktyget över teckningen.
  • Om du vill ändra en del av en teckning trycker du på markeringsverktyget och sedan på den del du vill ändra. Du kan också dra med verktyget runt delen.
 3. Om du vill rita med en annan färg trycker du på den färgade cirkeln och väljer sedan en färg. Svep åt vänster om du vill finjustera färgen.
 4. Om du vill rita med en annan penselstorlek och opacitet trycker du två gånger på verktyget, trycker på en penselstorlek och sedan på en ny penselstorlek. Du kan också dra ett reglage för att justera opaciteten.
 5. Tryck på knappen Ångra om du vill ångra den senaste åtgärden. 
 6. Tryck på Klar när du är färdig.

Ändra teckningens storlek och flytta den

När du har lagt till en teckning kan du ändra teckningens storlek och flytta den:

 • Om du vill ändra teckningens storlek trycker du på den med fingret och drar sedan i rutans handtag.
 • Om du vill flytta teckningen, trycker du på teckningen med fingret och drar den till en ny plats.


Ändra delar av en teckning

 1. Om det behövs trycker du på teckningen med fingret och trycker sedan på Ändra teckning i popupmenyn.
 2. Tryck på markeringsverktyget längst ner på skärmen och tryck sedan på den del av teckningen som du vill ändra. Du kan också dra med verktyget runt delen. En kontur visas runt det markerade området.
 3. Tryck på ett alternativ i popupmenyn:
  • Om du vill ändra storleken på markeringen trycker du på Ändra storlek och drar sedan i handtagen på rutan runt markeringen.
  • Om du vill dela upp en teckning i två trycker du på Separera i popupmenyn.
  • Du kan också klippa ut, kopiera, klistra in, radera och duplicera ett markerat område.


Animera en teckning

Du kan animera teckningar i Keynote och Numbers.

Animera en teckning i Keynote

I en Keynote-presentation kan du animera en teckning så att den ser ut som om den håller på att ritas (med inbyggningseffekten) eller raderas (med utbyggningseffekten).

Så här animerar du en teckning i Keynote på en iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Välj diabilden med teckningen och tryck eller klicka på teckningen för att markera den.
 2. Tryck en gång till på teckningen och tryck sedan på Animera i popupmenyn.
 3. Välj Bygg in eller Bygg ut. 
 4. Välj Linjeteckning i popupmenyn och tryck sedan på Spela för att förhandsvisa animeringen.
 5. När du är färdig trycker du på Klar.

På en Mac kan du animera en teckning som du har lagt till i en presentation i Keynote för iPhone eller iPad.

 1. Markera teckningen i diabilden.
 2. Klicka på knappen Animera  och välj sedan Bygg in eller Bygg ut.
 3. Klicka på Lägg till en effekt, välj Linjeteckning i menyn och ange andra alternativ, exempelvis tidslängd.
 4. Klicka på Förhandsvisa och spela upp animeringen. 

Animera en teckning i Numbers

I Numbers kan du animera en teckning så att det ser ut som om den håller på att ritas.

Så här animerar du en teckning i Numbers på en iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Om du är i ritläge trycker du på Klar. Annars går du till nästa steg.
 2. Tryck på teckningen så att den markeras.
 3. Tryck på formateringsknappen och tryck sedan på Teckning.
 4. Aktivera Animera teckning och välj sedan andra alternativ, till exempel tidslängd.
 5. Spela upp animeringen genom att trycka på Spela upp eller Spela upp teckning.

På en Mac kan du animera en teckning som du har lagt till i ett kalkylblad i Numbers för iPhone eller iPad:

 1. Markera teckningen i Numbers-kalkylbladet.
 2. Klicka på Format-knappen , välj sedan Animera teckning och justera andra alternativ som till exempel tidslängd.
 3. Spela upp animeringen genom att klicka på Spela upp i formatsidofältet eller klicka på Spela upp teckning på sidan.


Dela eller spara en teckning

I Numbers och Keynote kan du dela eller spara en teckning som bildfil (.png). Om du har animerat teckningen i Numbers kan du dela eller spara den som filmfil (.m4v).

 1. Tryck på teckningen så att den markeras och välj sedan Dela. Om du har animerat teckningen i Numbers, väljer du Dela som bild eller Dela som film.
 2. Välj hur du vill skicka bilden eller filmen, exempelvis via Mail, Meddelanden eller någon annan tjänst.  Eller välj Spara bild (eller Spara video om det är en animerad Numbers-teckning)om du vill spara i appen Bilder.

På en Mac kan du dela eller spara en teckning som har lagts till i ett kalkylblad eller en presentation i Numbers eller Keynote för iPhone eller iPad.

 1. Kontrollklicka på teckningen i kalkylbladet eller presentationen.
 2. Välj Dela. Välj Dela som bild eller Dela som film om du animerade teckningen.
 3. Välj hur du vill skicka bilden eller filmen, exempelvis via Mail, Meddelanden eller någon annan tjänst. Eller välj Lägg till i Bilder om du vill spara bilden (eller filmen om det är en animerad Numbers-teckning) i appen Bilder.


Så här aktiverar du Välj och rulla med Apple Pencil

Som standard kan du använda Apple Pencil för att börja rita. Du kan ställa in Numbers eller Keynote att använda Apple Pencil för att välja objekt och rulla i dina dokument istället:*

 1. I Numbers eller Keynote trycker du på knappen Mer .
 2. Tryck på Apple Pencil och aktivera sedan Markera och rulla.

Om din Apple Pencil stöder det kan du aktivera Tryck snabbt två gånger för att växla. Med Tryck snabbt två gånger för att växla trycker du två gånger på den nedre delen av Apple Pencil för att aktivera och avaktivera Markera och rulla.

Om du vill lägga till en teckning i ett kalkylblad när Markera och rulla är aktiverat, trycker du på knappen Infoga , knappen Media och sedan trycker du på Teckning.

* Pages, Numbers och Keynote har vart och ett sin egen inställning för Markera och rulla. Om du exempelvis aktiverar Markera och rulla i Pages påverkas inte Keynote eller Numbers.


Publiceringsdatum: