Använda Rita text i Numbers och Keynote

Använd Rita text för att omvandla handskrift till text med en Apple Pencil på din iPad. Du kan också rita med fingret på en iPhone eller iPad.

Du kan också använda Markera och rulla med en Apple Pencil för att välja objekt och rulla i kalkylbladet eller presentationen.

Omvandla handskrift till text med Rita text

Med Rita text kan du omvandla handskrift till text med en Apple Pencil på en iPad som stöder det.* När du parkopplar en Apple Pencil med en iPad är Rita text aktiverat som standard. För att kontrollera inställningarna för Rita text eller aktivera det går du till Inställningar > Apple Pencil på din iPad.

 1. Tryck med din penna på presentationsbilden eller kalkylbladet som du vill skriva på i ett kalkylblad eller i en presentation. Du kan även trycka på en textruta, en form eller tabellcell.
 2. Tryck på verktyget Rita text i verktygsfältet längst ned på skärmen och börja skriv.

När du skriver med en Apple Pencil kan du även radera ord, infoga text med mera:

 • Om du vill radera ett ord skrapar du bort det.
 • Om du vill infoga text mellan ord trycker du på och håller ned en textruta och börjar sedan skriva när ett mellanrum skapas.
 • För att föra samman eller separera tecken ritar du en vertikal linje mellan dem.
 • För att markera text ringar du in den eller ritar ett streck genom den. Dra i markeringshandtagen för att ändra hur mycket du markerar.

Verktygsfältet har också knappar för att formatera och justera text.

* Du kan byta till ett annat språk som stöds i verktygsfältet om du har lagt till tangentbordet för språket i Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord. Kontrollera vilka språk och regioner som Handskrift har stöd för.


Lägga till en teckning

För att rita med Apple Pencil på en iPad som stöds trycker du på sidan med pennan.

Om du vill använda fingret för att lägga till en teckning, eller om du har en penna men har aktiverat Markera och rulla:

 • På iPhone trycker du på knappen Infoga , sedan på knappen Medier  och sedan på Teckning.
 • På iPad trycker du på knappen Medier  och sedan på Teckning. Om du inte ser knappen Medier trycker du på knappen Infoga  först.

Ritverktygen (bläckpennan, blyertspennan, kritan eller fyllningsverktyget) visas i verktygsfältet längst ner på skärmen.

Använda ritverktygen

 1. Tryck på ett av de fyra ritverktygen längst ned på skärmen: bläckpennan, blyertspennan, färgpennan eller fyllningsverktyget.
 2. Om du vill rita med en annan penselstorlek och opacitet trycker du två gånger på ett av verktygen. Tryck sedan på en ny penselstorlek. Du kan även dra reglaget för att justera opaciteten.
 3. Du kan rita med en annan färg:
  • På en iPhone trycker du på den färgade cirkeln och väljer sedan en förinställd färg längst ned på skärmen Färger. Du kan även blanda dina egna färger med reglagen och sedan trycka på knappen Lägg till  för att spara färgen som en favorit.
  • På en iPad trycker du på en förinställd färg eller på färghjulet för att väja en anpassad färg. Blanda dina egna färger med reglagen och tryck sedan på knappen Lägg till  för att spara färgen som en favorit. För att ta bort den från favoriter trycker du på och håller ned dess färgsymbol. Tryck sedan på Radera. 
 4. För att radera trycker du på suddverktyget och trycker sedan igen för att välja ett suddverktyg:
  • För att radera pixlar trycker du på Pixelraderare. Sedan trycker du eller drar på ritningen.
  • För att radera ett helt penseldrag trycker du på Objektsudd. Sedan trycker du på penseldraget eller objektfyllningen som du vill radera.
 5. Tryck på knappen Ångra om du vill ångra den senaste åtgärden
 6. Tryck på Klar när du är färdig.

För att fortsätta rita med Apple Pencil börjar du bara rita på sidan.

Ändra teckningens storlek och flytta den

När du har lagt till en teckning kan du ändra teckningens storlek och flytta den:

 • Om du vill ändra teckningens storlek trycker du på den med fingret och drar sedan i rutans handtag.
 • Om du vill flytta teckningen trycker du på den med fingret och drar den till en ny plats.

Ändra delar av en teckning

 1. Om det behövs trycker du på teckningen med fingret och trycker sedan på Ändra teckning i popupmenyn.
 2. Tryck på markeringsverktyget längst ned på skärmen och tryck på eller dra sedan runt den del av teckningen som du vill ändra. En kontur visas runt det markerade området.
 3. Tryck på ett alternativ i popupmenyn:
  • Om du vill ändra storleken på markeringen trycker du på Ändra storlek och drar sedan i handtagen på rutan runt markeringen.
  • Om du vill dela upp en teckning i två trycker du på Separera i popupmenyn.
  • Du kan också klippa ut, kopiera, klistra in, radera och duplicera ett markerat område.


Animera en teckning

Du kan animera teckningar i Keynote och Numbers.

Animera en teckning i Keynote

I Keynote på en iPhone, iPad eller iPod touch kan du animera en teckning för att det ska se ut som att den ritas (med hjälp av effekten Bygg in) eller raderas (med hjälp av effekten Bygg ut):

 1. Välj presentationsbilden med teckningen och tryck eller klicka på teckningen för att markera den.
 2. Tryck en gång till på teckningen och tryck sedan på Animera i popupmenyn.
 3. Välj Bygg in eller Bygg ut. 
 4. Välj Linjeteckning i popupmenyn och tryck sedan på Spela för att förhandsvisa animeringen.
 5. Tryck på Klar när du är färdig.

På en Mac kan du animera en teckning som du har lagt till i en presentation i Keynote på en iPhone eller iPad.

Animera en teckning i Numbers

I Numbers på en iPhone, iPad eller iPod touch kan du animera en teckning så att det ser ut som att den ritas:

 1. Om du är i ritläge trycker du på Klar. Annars går du till nästa steg.
 2. Tryck på teckningen så att den markeras.
 3. Tryck på formateringsknappen och tryck sedan på Teckning.
 4. Aktivera Animera teckning och välj sedan andra alternativ, till exempel tidslängd.
 5. Spela upp animeringen genom att trycka på Spela upp eller Spela upp teckning.

På en Mac kan du animera en teckning som du har lagt till i ett kalkylblad i Numbers på en iPhone eller iPad.


Dela eller spara en teckning

I Numbers och Keynote kan du dela eller spara en teckning som bildfil (PNG). Om du har animerat teckningen i Numbers kan du dela eller spara den som filmfil (M4V).

 1. Tryck på teckningen så att den markeras och välj sedan Dela. Om du har animerat teckningen i Numbers, väljer du Dela som bild eller Dela som film.
 2. Välj hur du vill skicka bilden eller filmen, exempelvis via Mail, Meddelanden eller någon annan tjänst. Du kan också välja Spara bild (eller Spara video om det är en animerad Numbers-teckning) om du vill spara i appen Bilder.

På en Mac kan du dela eller spara en teckning som har lagts till i ett kalkylblad eller en presentation i Numbers eller Keynote för iPhone eller iPad.

 1. Kontrollklicka på teckningen i kalkylbladet eller presentationen.
 2. Välj Dela. Välj Dela som bild eller Dela som film om du animerade teckningen.
 3. Välj hur du vill skicka bilden eller filmen, exempelvis via Mail, Meddelanden eller någon annan tjänst. Du kan också välja Lägg till i Bilder om du vill spara bilden (eller filmen om det är en animerad Numbers-teckning) i appen Bilder.


Så här aktiverar du Markera och rulla med Apple Pencil

Som standard kan du använda Apple Pencil för att börja rita. Du kan ställa in Numbers eller Keynote så att du kan välja objekt och rulla i dina kalkylblad och presentationer med Apple Pencil istället:

 1. I Numbers eller Keynote trycker du på knappen Mer  och sedan trycker du på Inställningar.
 2. Under Apple Pencil aktiverar du Markera och rulla.

Om din Apple Pencil stöder det kan du aktivera Tryck snabbt två gånger för att byta. Med Tryck snabbt två gånger för att byta trycker du två gånger på den nedre delen av Apple Pencil för att aktivera och inaktivera Markera och rulla.

Om du vill lägga till en teckning i ett kalkylblad eller en presentation med din penna när Markera och rulla är aktiverat trycker du på knappen Medier  och sedan trycker du på Teckning. Om du inte ser knappen Medier trycker du på knappen Infoga  först.

Pages, Numbers och Keynote har vart och ett sin egen inställning för Markera och rulla. Om du exempelvis aktiverar Markera och rulla i Pages påverkas inte Keynote eller Numbers.


Publiceringsdatum: