Rita i Numbers och Keynote på din iPad, iPhone eller iPod touch

Du kan rita direkt i kalkylblad och presentationer med en Apple Pencil på enheter som stöds eller med fingret.

Lägga till en teckning

 1. Rita med en Apple Pencil genom att rita någonstans på kalkylbladet eller diabilden. Om du vill rita med ditt finger, eller om du har aktiverat Välj och rulla med Apple Pencil trycker du på knappen Lägg till ny > knappen Media > knappen Rita Rita och rita sedan någonstans.
 2. Du växlar ritverktyg genom att trycka på ett verktyg längst ned på skärmen. Du kan också använda följande verktyg om du vill ha olika effekter eller funktioner:
  • Rita en ny, fylld form genom att trycka på fyllningsverktyget och börja rita. Fyll ett område genom att trycka på Fyllningsverktyget och tryck sedan på området som ska fyllas.
  • Om du vill radera trycker du på suddverktyget  och drar sedan verktyget över teckningen.
  • Om du vill ändra en del av en teckning trycker du på markeringsverktyget och sedan på delen som du vill ändra. Du kan också dra med verktyget runt delen.
 3. Om du vill rita med en annan färg trycker du på den färgade cirkeln och väljer sedan en färg. Svep åt vänster om du vill finjustera färgen.
 4. Om du vill rita med en annan penselstorlek och opacitet trycker du två gånger på verktyget, trycker på en penselstorlek och sedan på en ny penselstorlek. Du kan också dra ett reglage för att justera opaciteten.
 5. Tryck på knappen Ångra om du vill ångra din senaste åtgärd. 
 6. När du är färdig trycker du på Klar.

Ändra teckningens storlek och flytta den

När du har lagt till en teckning kan du ändra teckningens storlek och flytta den:

 • Om du vill ändra teckningens storlek trycker du på den med fingret och drar sedan i rutans handtag.
 • Om du vill flytta teckningen, trycker du på teckningen med fingret och drar den till en ny plats.

Ändra delar av en teckning

 1. Om det behövs trycker du på teckningen med fingret och trycker sedan på Ändra teckning i popupmenyn.
 2. Tryck på markeringsverktyget längst ned på skärmen och tryck sedan på den del av teckningen som du vill ändra. Du kan också dra med verktyget runt delen. En kontur visas runt det markerade området.
 3. Tryck på ett alternativ i popupmenyn:
  • Om du vill ändra storleken på markeringen trycker du på Ändra storlek och drar sedan i handtagen på rutan runt markeringar.
  • Om du vill dela upp en teckning i två trycker du på Separera i popupmenyn.
  • Du kan också klippa ut, kopiera, klistra in, radera och duplicera ett markerat område.

Animera en teckning i Keynote

Med Linjeteckning kan du bygga en ingående eller utgående effekt när diabilden visas i din presentation.

 1. Välj diabilden med teckningen och tryck sedan på teckningen för att välja den.
 2. Tryck en gång till på teckningen och tryck sedan på Animera i popupmenyn.
 3. Välj Bygg in om du vill använda en ingående effekt. Välj Bygg ut om du vill använda en utgående effekt. 
 4. Välj Linjeteckning i popupmenyn och tryck sedan på Spela för att förhandsvisa animeringen.
 5. När du är färdig trycker du på Klar.

Välj och rulla med Apple Pencil

Du kan använda Apple Pencil att rulla i ditt dokument och välja objekt. Gå till Inställningar > [App name] och slå sedan på Välj och rulla med Apple Pencil.

Om du vill lägga till en teckning när Välj och rulla med Apple Pencil är aktiverad trycker du på knappen Lägg till ny > knappen Media och sedan trycker du på Teckning.

Publiceringsdatum: