Om du inte kommer åt licenser i Apple Configurator

Läs om vad du kan göra om du inte kommer åt dina licenser efter att du har migrerat till Appar och böcker i Apple School Manager eller Apple Business Manager. 

Återkalla alla tilldelade licenser

 1. Öppna Apple Configurator.
 2. Välj Konto >Logga in och logga sedan in på App Store med ditt VPP-konto.
 3. Välj Fönster > VPP-tilldelningar.
 4. Klicka på triangeln bredvid en app för att visa serienumren för de enheter som har tilldelats appen.
 5. Välj en enhet i listan, klicka på Ta bort i verktygsfältet och klicka sedan på Återkalla.
 6. Upprepa steg 4 och 5 för att återkalla licenser från andra appar.
 7. Gå till nästa avsnitt och överför dina äldre VPP-licenser.

Överföra dina äldre VPP-licenser

När du har återkallat alla tilldelade licenser följer du de här stegen.

 1. Logga in på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klicka på Inställningar och sedan på Appar och böcker.
 3. Överför äldre VPP-licenser.
 4. Gå till nästa avsnitt för att skapa en ny plats för Apple Configurator.

Skapa en ny plats för Apple Configurator

När du har överfört dina äldre VPP-licenser följer du de här stegen.

 1. Logga in på Apple School Manager eller Apple Business Manager.
 2. Klicka på Platser.
 3. Klicka på Lägg till ny plats.*
 4. Ange den nya platsinformationen och klicka på Spara. Endast Apple Configurator använder den här platsen.
 5. Gå till nästa avsnitt för att skapa en ny innehållsansvarig. 

Skapa en ny innehållsansvarig

När du har skapat en ny plats följer du de här stegen.

 1. Klicka på Konton.
 2. Klicka på Lägg till nytt konto.*
 3. Ange kontoinformationen, välj Content Manager som roll, och välj sedan den nya platsen för Apple Configurator. 
 4. Klicka på Spara person.
 5. Klicka på Skapa inloggning, samla in namn och lösenord och logga sedan ut.
 6. Gå till nästa avsnitt för att överföra dina licenser till en ny plats. 

Köpa kostnadsfria licenser på den nya platsen

När du har skapat en ny innehållsansvarig följer du de här stegen.

 1. Logga in på Apple School Manager eller Apple Business Manager med det nya kontot för den innehållsansvariga.
 2. Klicka på Appar och böcker.
 3. Välj Kom igång och överför licenser till den nya platsen om du ombes att göra det.
 4. Sök efter en gratis app som du vill distribuera.
 5. Välj appen från sökresultaten.
 6. Välj Apple Configurator-platsen som du har skapat.
 7. Ange ett antal och klicka sedan på Hämta.
 8. När licenser visas som tillgängliga går du till nästa avsnitt och loggar in med Apple Configurator.

Logga in på Apple Configurator

När du har fått de kostnadsfria licenserna på den nya platsen följer du stegen nedan:

 1. Öppna Apple Configurator.
 2. Välj Konto > Logga in och logga sedan in med det nya kontot för den innehållsansvariga.
 3. Välj Fönster > Tilldelningar volyminköp och kontrollera att VPP-licenserna visas.

När du har slutfört dessa steg kan du överföra licenser till den nya platsen för Apple Configurator när du är inloggad som administratör.

* För att skapa en ny innehållsansvarig måste du vara administratör, platschef eller personansvarig.

Publiceringsdatum: