Produktsäkerhetscertifieringar, verifieringar och säkerhetsvägledning för watchOS

Den här artikeln innehåller referenser till viktiga produktcertifieringar, kryptografiska verifieringar och säkerhetsvägledning för watchOS-plattformar. Kontakta oss på security-certifications@apple.com om du har frågor.

Kryptografiska modulverifieringar

Apples alla verifieringscertifikat om efterlevnad av FIPS 140-2 finns på CMVP Vendor-sidan. Apple deltar aktivt i verifieringen av CoreCrypto- samt CoreCrypto Kernel-modulerna för alla större versioner av watchOS. Verifiering kan endast göras av slutliga modulversioner och lämnas formellt efter utgivningsdatumet för OS-versionen. CMVP dokumenterar nu verifieringsstatus för kryptografiska moduler i två olika listor beroende på deras aktuella status. Modulerna börjar i listan för implementering testas och fortsätter sedan till listan för moduler i behandling.

watchOS 5

Andra operativsystem

Läs mer om produktsäkerhet, verifieringar och vägledning för:

Publiceringsdatum: