Produktsäkerhetscertifieringar, verifieringar och säkerhetsvägledning för tvOS

Den här artikeln innehåller referenser till viktiga produktcertifieringar, kryptografiska verifieringar och säkerhetsvägledning för tvOS-plattformar. Kontakta oss på security-certifications@apple.com om du har frågor.

Kryptografiska modulverifieringar

Apples alla verifieringscertifikat om efterlevnad av FIPS 140-2 finns på CMVP Vendor-sidan. Apple deltar aktivt i verifieringen av CoreCrypto- och CoreCrypto-kernelmodulerna för varje större version av iOS. Verifiering kan endast göras av slutliga modulversioner och lämnas formellt efter utgivningsdatumet för OS-versionen. CMVP dokumenterar nu verifieringsstatus för kryptografiska moduler i två olika listor beroende på deras aktuella status. Modulerna börjar i listan för implementering testas och fortsätter sedan till listan för moduler i behandling.

tvOS 12

Apple har ett aktivt engagemang i verifieringen av CoreCrypto 9.0-moduler som används i tvOS 12 som kommer senare i år.

Andra operativsystem

Läs mer om produktsäkerhet, verifieringar och vägledning för:

Publiceringsdatum: