Så här vidarebefordrar du SMS- och MMS-meddelanden från din iPhone till din iPad, iPod touch eller Mac

Med SMS-koppling kan SMS- och MMS-meddelanden som du skickar och tar emot på iPhone även visas på din Mac, iPad och iPod touch. Sedan kan du fortsätta konversationen från valfri enhet.

En iPhone bredvid en Mac-dator och båda enheterna visar samma SMS-konversation.

När någon skickar ett SMS eller MMS till din iPhone visas det som en grön bubbla. iMessage visas som en blå bubbla. När du ställer in SMS-koppling kan du skicka och ta emot SMS och MMS från din iPhone på en Mac-dator, iPad eller iPod touch som uppfyller Synkad-systemkraven.

Ställa in SMS-koppling

  1. På din iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > Meddelanden > Skicka och ta emot. På din Mac-dator öppnar du Meddelanden och väljer Meddelanden > Inställningar och klickar på iMessage. Kontrollera att du är inloggad på iMessage med samma Apple-ID på alla dina enheter.
  2. På din iPhone går du till Inställningar > Meddelanden > SMS-koppling.*
  3. Välj vilka enheter som ska kunna skicka och ta emot textmeddelanden från din iPhone. Om du inte använder tvåfaktorsautentisering för Apple-ID visas en verifieringskod på var och en av dina andra enheter: ange den koden på din iPhone.

Medan din iPhone är på och ansluten till wifi eller ett mobilnät kan nya SMS- och MMS-meddelanden skickas och tas emot på enheterna som du har lagt till.

Nu ser iCloud till att hela din meddelandehistorik är uppdaterad och tillgänglig på alla dina enheter, även när du ställer in en ny enhet. Läs om hur du håller alla dina meddelanden i iCloud.

* Visas inte inställningen för SMS-koppling på din iPhone? Gå till Inställningar > Meddelanden, slå av iMessage, slå på det igen, tryck på Skicka och ta emot, tryck på Använd Apple-ID för iMessage och logga in med samma Apple-ID som används på dina andra enheter.

Vidarebefordra äldre meddelanden

  1. Håll in meddelandebubblan som du vill vidarebefordra och tryck sedan på Mer.
  2. Välj andra meddelanden som du vill vidarebefordra. 
  3. Tryck på Vidarebefordra  och ange en mottagare. 
  4. Tryck på Skicka .

Läs mer

Publiceringsdatum: