Nollställa Beats-högtalaren

Om du har problem med ljud, Bluetooth eller laddning för din högtalare kan du behöva nollställa den.

Nollställa Beats Pill+

Tryck ned strömknappen i åtta sekunder, släpp den och tryck sedan på strömknappen en gång.

Nollställa och behålla inställningar

  1. Håll strömknappen intryckt i åtta sekunder och släpp sedan. 
  2. Tryck en gång på strömknappen. Lampan på batterimätaren blinkar vitt till rött tre gånger. Enheten är nu återställd.

Nollställa och ta bort inställningar
Om du vill ta bort alla parkopplade enheter, ta bort det anpassade namnet och nollställa Beats Pill+ till fabriksinställningarna, följer du anvisningarna nedan.

  1. Anslut Beats Pill+ till en strömkälla med Lightning-till-USB-kabeln. 
  2. Sätt på högtalaren.
  3. Håll knappen b och strömknappen intryckta i sex sekunder. Lampan på batterimätaren blinkar rött sex gånger. Beats Pill+ har nu återställts till de inställningar den hade när du köpte den.

Nollställa Beats Pill

När Pill är påslagen trycker du på och håller ner Beats- och strömknapparna i tio sekunder.

  1. Starta din Pill.
  2. Håll knappen b intryckt tillsammans med strömknappen i tio sekunder. LED-lampan vid strömknappen blinkar rött och grönt tre gånger.

Nollställa Beats Pill 2.0

När Pill är påslagen trycker du på och håller ner Beats- och strömknapparna i tio sekunder.

  1. Starta din Pill 2.0.
  2. Håll knappen b intryckt tillsammans med strömknappen i tio sekunder.
  3. LED-lamporna blinkar rött och grönt tre gånger.

Annat som du kan prova

Har du fortfarande problem med högtalaren? Prova med detta först:

Publiceringsdatum: