Om du inte kan ansluta till din Beats-produkt

Så här felsöker du Bluetooth-anslutningen mellan din Beats-produkt och iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller annan enhet.

Kontrollera platsen

Placera din Beats-produkt och parkopplade enhet inom 10 m från varandra. Flytta båda enheterna så att de inte är i närheten av andra Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar, trådlösa routrar och annan elektronik.

Kontrollera ljudinställningarna

Gå till Inställningar > Bluetooth och välj dina Beats på din iOS-enhet.

Välj Apple-menyn () > Systeminställningar, klicka på Ljud och välj sedan din Beats-produkt i panelerna Utdata och Indata på din Mac.

På din pc går du till ljudinställningarna och väljer Beats som enhet för uppspelning/inspelning.

Kontrollera volymen

  1. Se till att både din Beats-produkt och din Bluetooth-enhet är laddade och påslagna.

  2. Spela upp ett spår som du hämtat till enheten och inte strömmande ljud.

  3. Öka volymen på Beats-produkten och på den parkopplade Bluetooth-enheten.

Använd Glöm enhet och parkoppla sedan dina Beats igen

  1. Koppla från din Beats-produkt.

    • Gå till Inställningar > Bluetooth och tryck på informationsknappenNo alt supplied for Image vid namnet på din Beats-produkt på din iOS-enhet. Tryck sedan på Glöm den här enheten.

    • Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka på Bluetooth på din Mac. Välj sedan din Beats-produkt, klicka på krysset och välj Glöm enhet.

  2. Parkoppla din Beats-produkt igen.

Återställ din Beats-produkt och parkoppla dem sedan igen

Återställ dina hörlurar, återställa dina hörlurar, eller återställ dina högtalare. Sedan parkopplar du din Beats-produkt med din enhet igen.

Om du behöver mer hjälp

Läs hur du ska felsöka ljudproblem med dina Beats-högtalare eller med dina Beats-hörlurar eller hörsnäckor om du hör ett förvrängt ljud.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: