Växla mellan Windows och macOS i macOS High Sierra

Om du använder Boot Camp tillsammans med macOS High Sierra väljer du operativsystem genom att trycka på och hålla ned alternativtangenten medan du startar om Mac-datorn.

macOS High Sierra uppgraderar SSD-enheter till Apple File System (APFS). Det här systemet använder Starthanteraren för att växla mellan Windows och macOS. Om du väljer Starta om i OS X i menyn för Windows Boot Camp visas följande meddelande: ”Kunde inte hitta startskivan för OS X.”

Följ dessa steg för att starta i macOS eller Windows:

  1. Starta om Mac-datorn och håll sedan direkt ned alternativtangenten.
  2. Släpp upp alternativtangenten när du ser starthanterarens fönster.
  3. Välj startskivan med macOS eller Windows och klicka sedan på pilen eller tryck på Retur. 
    Starthanteraren

Upprepa stegen nästa gång du behöver växla mellan operativsystemen.

Om du använder en skärmläsare

Om du använder VoiceOver eller en annan skärmläsare och behöver ytterligare hjälp med att växla mellan Windows och macOS High Sierra kontaktar du Apple-supporten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: