Växla mellan Windows och macOS

Håll ned alternativtangenten och välj sedan startskivan med Windows eller macOS.

När du installerat Microsoft Windows på din Mac med Boot Camp använder du starthanteraren för att växla mellan Windows och macOS.

Växla mellan Windows och macOS

  1. Starta om din mac och håll direkt ned alternativtangenten ⌥ på ditt tangentbord under starten.
    Om du använder macOS för närvarande kan du starta om genom att välja Apple-menyn  > Starta om. Om du använder Windows för närvarande kan du klicka på Start-knappen och sedan klicka på strömbrytarikonen  och välja Starta om.
  2. Släpp upp alternativtangenten när du ser starthanterarens fönster:
    Starthanteraren
  3. Välj din startskiva med macOS eller Windows (Boot Camp) och klicka sedan på pilen under dess symbol eller tryck på Retur. 

Upprepa stegen nästa gång du behöver växla mellan operativsystemen.

Läs mer

  • Om du använder VoiceOver eller en annan skärmläsare och behöver hjälp med att växla mellan Windows och macOS kontaktar du Apple-supporten.
  • Om du väljer ”Starta om i OS X” i menyn Boot Camp i Windows kan följande meddelande visas: ”Kunde inte hitta startskivan för OS X.” Använd stegen nedan för att växla till Mac-operativsystemet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: