Så här använder du Stör ej medan jag kör

I iOS 11 och senare kan din iPhone känna när du kanske kör och förhindra notiser.

Första gången din iPhone med iOS 11 eller senare upptäcker att du kanske kör visas en beskrivning av funktionen Stör ej medan jag kör när du har stannat. Om den inte visas följer du stegen nedan.

Tryck på Slå på medan du kör så aktiveras det automatiskt när iPhone ansluter till din bil via Bluetooth1 eller när din iPhone känner av körning. Du kan ändra metoden din iPhone använder för att avgöra om du kör eller aktivera funktionen manuellt.

Slå på medan du kör är inte tillgänglig i alla länder och regioner.

Slå på och av i Kontrollcenter

Du kan låta Stör ej medan jag kör aktiveras automatiskt eller så kan du lägga till det i Kontrollcenter för att snabbt komma åt den:

 1. Gå till Inställningar > Kontrollcenter och tryck sedan på Anpassa kontroller.
 2. Tryck på  bredvid Stör ej medan jag kör.

På en iPhone X eller senare kan du svepa nedåt från skärmens övre högra hörn och trycka på symbolen Stör ej medan jag kör för att slå på eller av funktionen. På en iPhone 8 eller tidigare kan du svepa uppåt från skärmens nederkant och trycka på symbolen Stör ej medan jag kör för att aktivera eller avaktivera funktionen.


Vad du kan vänta dig när Stör ej medan jag kör är aktiverat

Det här kan du vänta dig när Stör ej medan jag kör är aktiverat. Du kan anpassa många av dessa funktioner i Inställningar.

 • iPhone är tyst och skärmen är svart. Om någon skickar ett meddelande till dig får de ett automatiskt svar som låter dem veta att du kör. Om meddelandet är viktigt kan avsändaren skriva in ordet ”viktigt” för att se till att du får en notis. Du kan sedan stanna för att läsa det viktiga meddelandet eller be Siri läsa upp det.
 • iPhone visar en del notiser, som nödsituationsvarningar, timer och alarm.
 • Telefonsamtal hanteras på samma sätt som den vanliga funktionen Stör ej: Du kan tillåta samtal från endast Favoriter och du kan låta samtal komma fram om samma person ringer två gånger i rad. Om din iPhone ansluter till din bil med Bluetooth tillåts samtal som vanligt och du kan använda bilens knappar, mikrofoner och högtalare för ditt samtal.
 • Om du använder Kartor för att navigera så visar iPhone fortfarande navigeringshjälp på låsskärmen och ger stegvisa anvisningar.
 • Om du är passagerare och försöker använda iPhone när funktionen är aktiverad måste du trycka på Jag kör inte bil för att stänga av den.


Anpassa funktioner för Stör ej medan jag kör

Om du vill anpassa funktioner för Stör ej medan jag kör går du till Inställningar och trycker sedan på Stör ej.

Tryck på Aktivera för att välja hur du vill att Stör ej medan jag kör aktiveras.

 • Automatiskt: Din iPhone använder information som rörelseavkänning och nätverksanslutning för att känna av om du kanske kör och aktiverar funktionen.2 3
 • Vid Bluetooth-anslutning i bilen: Stör ej medan jag kör aktiveras när din telefon ansluter till bilens handsfree-system.3
 • Manuellt: Använd Kontrollcenter för att aktivera Stör ej medan jag kör innan du börjar köra.
 • Aktivera med CarPlay: Det aktiverar automatiskt Stör ej medan jag kör när din iPhone är ansluten till CarPlay.

Använd Svara automatiskt till för att välja vilka mottagare som ska få ett automatiskt svar när du har Stör ej medan jag kör aktiverat. Du kan även anpassa de meddelanden personer får när de försöker skicka meddelande till dig. Om någon fortfarande behöver kontakta dig kan de åsidosätta Stör ej genom att skicka ”viktigt” som ett ytterligare meddelande.


Håll funktionen Stör ej medan jag kör aktivera på ditt barns telefon

Är du förälder till en ung förare? Du kan förhindra ändringar av Stör ej medan jag kör för att se till att det är en del av deras säkra körvanor.

På barnets iPhone följer du de här stegen:

 1. Gå till Inställningar > Skärmtid och tryck sedan på Slå på Skärmtid. 
 2. Tryck på Fortsätt och tryck sedan på Det här är mitt barns iPhone. Härifrån kan du följa uppmaningarna för att aktivera specifika begränsningar, eller trycka på Inte nu tills du kommer till Begränsa innehåll/integritet.
 3. Tryck på Fortsätt och skapa sedan en förälderlösenkod.
 4. Tryck på Begränsningar för innehåll och integritet och ange din förälderlösenkod. 
 5. Rulla ner och tryck på Stör ej medan jag kör och tryck sedan på Tillåt inte.

När du har aktiverat den här funktionen på barnets enhet kan de inte avaktivera den utan förälderlösenkoden.


Läs mer

Läs om hur du använder Stör ej på din iPhone, iPad och iPod touch för att tysta notiser när du inte kör bil.


 1. Om din bil har stöd för CarPlay och du ansluter din iPhone så aktiveras inte Stör ej medan jag kör automatiskt.
 2. iPhone 5s har inte stöd för Aktivera automatiskt.
 3. Den här funktionen kräver Konditionsspårning för att aktiveras. Gå till Inställningar > Integritetsskydd > Rörelse och kondition > Konditionsspårning.
Publiceringsdatum: