Så här spelar du in skärmen på iPhone, iPad eller iPod touch

i iOS 11 kan du skapa skärminspelning med ljud på iPhone, iPad och iPod touch.

     

Skärminspelning

  1. Lägg till Skärminspelning på Kontrollcenter. Gå till Inställningar > Kontrollcenter > Anpassa reglage och tryck på  bredvid Skärminspelning.
  2. Öppna Kontrollcenter.
  3. Om du vill spela in ljud samtidigt med skärminspelningen också trycker du hårt på  och trycker sedan på Mikrofonljud.
  4. Tryck på  och vänta sedan på tresekundersnedräkningen. 
  5. Du stoppar inspelningen genom att öppna Kontrollcenter och trycka på . Eller tryck på det röda statusfältet längst upp på skärmen och tryck på Stopp.

Du hittar din skärminspelning i appen Bilder.

Publiceringsdatum: Thu May 31 22:16:24 GMT 2018