Så här spelar du in skärmen på iPhone, iPad eller iPod touch

I iOS 11 eller senare och i iPadOS kan du skapa skärminspelning med ljud på iPhone, iPad och iPod touch.

Skärminspelning

  1. Gå till Inställningar > Kontrollcenter > Anpassa reglage och tryck på  bredvid Skärminspelning.
  2. Svep uppåt från skärmens nedre kant. På iPhone X eller senare, iPad med iOS 12 eller senare eller iPadOS sveper du nedåt från skärmens övre högra hörn.
  3. Tryck hårt på den grå inspelningsikonen och tryck på Mikrofon.
  4. Tryck på Starta inspelning och vänta sedan på tresekundersnedräkningen. 
  5. Öppna Kontrollcenter och tryck på röd inspelningssymbol. Du kan även trycka på det röda statusfältet längst upp på skärmen och trycka på Stopp.

Gå till appen Foton och välj din skärminspelning.

I vissa appar kan du inte spela in ljud. Du kan inte spela in din skärm och använda skärmspegling samtidigt.

Publiceringsdatum: