Så här spelar du in skärmen på iPhone, iPad eller iPod touch

I iOS 11 och senare kan du skapa skärminspelning med ljud på din iPhone, iPad eller iPod touch.

En GIF-bild som visar stegen för hur man startar en skärminspelning på en iPhone

Skärminspelning

  1. Gå till Inställningar > Kontrollcenter > Anpassa reglage och tryck sedan på den gröna plusikonen bredvid Skärminspelning.
  2. Svep uppåt från skärmens nedre kant. På iPhone X eller senare eller iPad med iOS 12 eller senare sveper du nedåt från skärmens övre högra hörn.
  3. Tryck hårt på den grå inspelningsikonen och tryck på Mikrofon.
  4. Tryck på Starta inspelning och vänta sedan på tresekundersnedräkningen. 
  5. Öppna Kontrollcenter och tryck på den röda inspelningsknappen. Du kan även trycka på det röda statusfältet längst upp på skärmen och trycka på Stopp.

Gå till appen Foton och välj din skärminspelning.

I vissa appar kan du inte spela in ljud.

Publiceringsdatum: