Så tar du en skärmbild på din iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du tar en skärmbild på din iOS-enhet och hur du ritar eller lägger till text med Märkning.

animering som visar proceduren för skärmavbildning

  1. På en iPhone 8 eller tidigare, en iPad eller iPod touch trycker du och håller ned den övre knappen eller sidoknappen. 
  2. Klicka direkt på hemknappen och släpp sedan den övre knappen eller sidoknappen.
  3. En miniatyr av skärmbilden visas i det nedre vänstra hörnet på iOS 11-enheten. Tryck på miniatyren för att lägga till ritningar och text med Märkning eller tryck och håll ned miniatyren för att dela skärmbilden. Svep till vänster på miniatyren för att avfärda den.

Du hittar skärmbilden du precis tog, samt andra du tagit innan, genom att gå till Bilder > Album och trycka på Skärmavbilder.

På iPhone X

  1. Tryck och håll ned sidoknappen på enhetens högra sida.
  2. Tryck direkt på volymhöjningsknappen på vänstra sidan och släpp sedan knapparna.
  3. En miniatyr av skärmbilden visas i det nedre vänstra hörnet på enheten. Tryck på miniatyren för att rita eller lägga till text med Märkning, eller tryck och håll ned miniatyren för att dela skärmbilden. Svep till vänster på miniatyren för att avfärda den.

Lägga till ritningar, text, former med mera med Märkning

När du har tagit en skärmbild kan du använda Märkning för att rita en cirkel på en karta, förstora en del av en webbsida, markera en mening i ett e-postmeddelande med mera.

Tryck på miniatyren som visas i det nedre vänstra hörnet. Skärmbilden öppnas i vyn Märkning där du kan använda verktygen som beskrivs nedan.

Rita på din skärmavbild

skärm som visar ritverktyg

Välj Penna, Markeringspenna, Blyertspenna eller Suddverktyg. Tryck på cirkeln för att välja en färg och börja rita. Vill du börja om? Du kan ångra eller göra om märkningsåtgärder med symbolen ångra och symbolen gör om.

 

Flytta dina teckningar

skärm visar lassoverktyg

När du har ritat något kan du flytta runt det. Tryck på Lassoverktyget, rita en cirkel runt teckningen du vill flytta och dra den dit du vill ha den.

 

skärm visar fler märkningsverktyg

Använda verktygen för text, signatur, förstorare och form

Tryck på symbolen för plustecknet för att välja bland andra märkningsverktyg:

  • Med Text kan du skriva ord på skärmbilden. Tryck på cirkeln för att välja en annan textfärg och tryck på symbolen för textjustering för att ändra textens typsnitt, storlek och justering.
  • Med Signatur kan du snabbt lägga till en signatur du har sparat.
  • Förstorare lägger till ett förstoringsglas på skärmbilden som förstorar delen det täcker. Dra runt förstoringsglaset, använd den blå punkten för att justera dess storlek och använd den gröna punkten för att öka eller minska förstoringsgraden.
  • Tryck på en form, rektangel, cirkel, pratbubbla eller pil för att placera den på skärmbilden. Dra sedan formen dit du vill och använd de blå punkterna för att justera dess storlek och form. Använd de gröna punkterna för att justera pilens böjning och pratbubblans utseende.

Avsluta

Beskär skärmbilden genom att dra i kanterna och hörnen på de blå stödlinjerna för att fokusera på delen av bilden du vill behålla.

När du är klar trycker du på symbolen dela för att dela din skärmavbild eller tryck på Klar. Välj sedan att Spara till Bilder eller Radera skärmbild.

Läs mer

Använd Skärminspelning för att spela in en video av din iOS-enhets skärm.

Publiceringsdatum: