Så tar du en skärmbild på din iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du tar en bild av skärmen på din iOS-enhet.

Ta en skärmbild

På en iPhone X eller senare

  1. Tryck och håll ned sidoknappen på iPhone-enhetens högra sida.
  2. Tryck direkt på volymhöjningsknappen på vänstra sidan och släpp sedan knapparna.
  3. En miniatyr av skärmbilden visas i det nedre vänstra hörnet på iPhone-enheten. Tryck på miniatyren för att rita eller lägga till text med Märkning, eller tryck och håll ned miniatyren för att dela skärmbilden. Svep till vänster på miniatyren för att avfärda den.

På en iPad Pro 11 tum och iPad Pro 12,9 tum

  1. Tryck och håll ned den övre knappen och klicka genast på Volym upp-knappen. Släpp sedan båda knapparna. 
  2. Tryck på miniatyren för att rita eller lägga till text med Märkning, eller tryck och håll ned miniatyren för att dela skärmbilden. Svep till vänster på miniatyren för att avfärda den.

På iPhone 8 eller tidigare, iPad och iPod touch

  1. Tryck och håll ned den övre knappen eller sidoknappen. 
  2. Klicka direkt på hemknappen och släpp sedan den övre knappen eller sidoknappen.
  3. En miniatyr av skärmbilden visas i det nedre vänstra hörnet på enheten. Tryck på miniatyren för att rita eller lägga till text med Märkning, eller tryck och håll ned miniatyren för att dela skärmbilden. Svep till vänster på miniatyren för att avfärda den.

Du hittar skärmbilden du precis tog, samt andra du tagit innan, genom att gå till Bilder > Album och trycka på Skärmavbilder.

Läs mer

Använd Skärminspelning för att spela in en video av din iOS-enhets skärm.

Publiceringsdatum: