Avaktivera eller ta bort användare från Apple School Manager

Läs om hur du avaktiverar eller tar bort användare, inklusive innehållsansvariga, platschefer och administratörer, från din Apple School Manager-organisation.

När du tar bort en användare från Apple School Manager har användaren inte längre åtkomst till sitt konto från någon enhet. Du kommer inte att kunna återställa några associerade data när du har tagit bort kontot. Dessutom kan inte användare med köp eller kredit tas bort. Om det finns köp eller kredit på användarkontot du vill ta bort ser du till att du utnyttjar den återstående krediten på kontot och överför alla köp till en plats.

När du avaktiverar en användare kan användaren inte längre använda sitt hanterade Apple-ID. När du tar bort en användare med ditt SIS-verktyg via SFTP avaktiveras användarens konto. Ett konto tas bort 120 dagar efter avaktivering, förutsatt att det inte finns köp eller kredit på kontot.

Om du vill ta bort ett konto omedelbart måste du logga in på Apple School Manager och ta bort användaren manuellt. Som standard kan användare endast tas bort av administratörer, platschefer, personansvariga och chefer. Om du är administratör, platschef, personansvarig eller chef och inte kan ta bort en användare ska du kontakta administratören för Apple School Manager i din organisation. 

Avaktivera ett konto via Apple School Manager

 1. Klicka på Konton.
 2. Markera ett eller flera konton som ska avaktiveras.
 3. Om du endast avaktiverar ett konto klickar du på Avaktivera konto.
  Om du markerade flera konton klickar du på Ändra > Avaktivera. Klicka på Fortsätt.
 4. Klicka på Klar.

Ta bort ett konto via Apple School Manager

Följ de här stegen när du har avaktiverat kontona:

 1. Klicka på Konton.
 2. Markera ett eller flera konton som ska tas bort.
 3. Om du endast tar bort ett konto klickar du på Ta bort.
  Om du markerade flera konton klickar du på Ändra > Ta bort. Klicka på Fortsätt. 
 4. Klicka på Klar.

Publiceringsdatum: