Använd Boot Camp-assistent för att ta reda på om din Mac behöver en installationsenhet för Windows

Aktuella Mac-modeller tillåter installation av Windows utan en extern enhet. Tidigare Mac-modeller kräver en USB-enhet eller en optisk enhet. Använd Boot Camp-assistent för att ta reda på vad du behöver.

Boot Camp-assistent fastställer dina installationskrav baserat på vilken Mac-modell du har. Öppna Boot Camp-assistent för att ta reda på om din Mac kan installera Windows utan enhet eller om den kräver installation via en optisk enhet eller en USB-enhet. Det finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.

Boot Camp-assistent visar endast det alternativ som stöds av din Mac och leder dig genom installationen.

Installation utan media

Om din Mac stöder installation utan enhet kan Boot Camp-assistent utföra installationen via en Windows-skivavbild (ISO) som hämtas till hårddisken i din Mac. Boot Camp-assistent installerar dessutom Windows-stödmjukvara från Apple. Med denna installationstyp behöver du endast en Windows-ISO som har hämtats från Microsoft.

USB-installation

Om din Mac stöder USB-installation behöver du en extern USB-hårddisk eller -flashenhet som innehåller en Windows-ISO. Läs mer om att installera Windows på en Mac via en USB-hårddisk eller -flashenhet.

Installation från optisk enhet

Du behöver en installationsskiva för Windows om Boot Camp-assistent visar skärmen nedan. Den här skärmen erbjuder inte alternativet att skapa en installationsskiva för Windows 7 eller senare på en USB-flashenhet. Boot Camp-assistent kan hämta och installera Windows-stödmjukvara från Apple. Läs mer om de steg du ska följa om du installerar Windows 7 och tidigare.

Läs mer

Läs mer om hur man installerar Windows med Boot Camp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: