Stäng av Hyper-V om du vill använda Windows 10 på Mac

Mac-datorer startar inte i Windows 10 om Microsoft Hyper-V är aktiverat. Stäng av den mjukvaran om du vill använda Windows 10 i Boot Camp.

Microsoft Hyper-V måste vara avstängt för att Windows 10 ska startas med Boot Camp på en Mac. Om du försöker starta i Windows 10 med Hyper-V aktiverat ser du bara en svart skärm och Windows startar inte.

Var försiktig om du installerar Microsoft Visual Studio 2015 eftersom den mjukvaran automatiskt aktiverar Hyper-V. Om du vill stänga av Hyper-V efter att det har aktiverats följer du dessa steg:

  1. Öppna Kontrollpanelen i Windows.
  2. Gå till avsnittet Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner.
  3. Stäng av Hyper-V.

Om du aktiverar Hyper-V och sen stänger av Windows 10

Om Hyper-V är aktiverat och du stänger av Windows måste du försöka återställa med en USB-enhet för återställning eller det media du använde för att installera Windows 10. Läs mer om återställningsalternativ i Windows 10 på Microsofts webbplats för support.

Om du inte lyckas återställa installationen av Windows 10 till ett läge innan Hyper-V aktiverades kan du återinstallera Windows med Boot Camp-assistenten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: