Om säkerhetsinnehållet i tvOS 10.1

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i tvOS 10.1.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

tvOS 10.1

Släpptes 12 december 2016

Ljud

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad fil kan ge upphov till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7658: Haohao Kong från Keen Lab (@keen_lab) på Tencent

CVE-2016-7659: Haohao Kong från Keen Lab (@keen_lab) på Tencent

Lades till 13 december 2016

CoreFoundation

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadliga strängar kan leda till att program avslutas oväntat eller godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel förekom i bearbetningen av strängar. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

CVE-2016-7663: en anonym forskare

Lades till 13 december 2016

CoreGraphics

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en skadligt utformad typsnittsfil kan leda till oväntad programavslutning

Beskrivning: En nullpekarreferens åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7627: TRAPMINE Inc. och Meysam Firouzi @R00tkitSMM

Lades till 13 december 2016

Extern visning av CoreMedia

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett lokalt program kan köra godtycklig kod i en medieserverdaemon

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7655: Keen Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 13 december 2016

Uppspelning av CoreMedia

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en felaktigt utformad MP4-fil kan ge upphov till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7588: dragonltx på Huawei 2012 Laboratories

Lades till 13 december 2016

CoreText

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en skadlig typsnittsfil kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av typsnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

CVE-2016-7595: riusksk(泉哥) på Tencent Security Platform-avdelningen

Lades till 13 december 2016

CoreText

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en skadlig sträng kan leda till att tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med rendering av överlappande intervall åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2016-7667: Nasser Al-Hadhrami (@fast_hack), Saif Al-Hinai (welcom_there) på Digital Unit (dgunit.com)

Lades till 15 december 2016

Skivavbilder

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7616: daybreaker@Minionz i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 13 december 2016

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en skadlig typsnittsfil kan leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Flera minnesfel förekom i hanteringen av typsnittsfiler. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

CVE-2016-4691: riusksk(泉哥) på Tencents Security Platform-avdelning

Lades till 13 december 2016

ICU

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7594: André Bargull

Lades till 13 december 2016

ImageIO

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En fjärrangripare kan läcka minne

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad kontroll av gränserna.

CVE-2016-7643: Yangkang (@dnpushme) på Qihoo360 Qex Team

Lades till 13 december 2016

IOHIDFamily

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett lokalt program med systembehörighet kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7591: daybreaker på Minionz

Lades till 13 december 2016

IOKit

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan läsa kärnminnet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7657: Keen Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 13 december 2016

IOKit

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En lokal användare kan ta reda på schemat för kärnminnet

Beskrivning: Ett problem med delat minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7714: Qidan He (@flanker_hqd) på KeenLab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 25 januari 2017

JavaScriptCore

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Skript som körs i en JavaScript-sandlåda kan komma åt tillstånd utanför den sandlådan

Beskrivning: Det fanns ett valideringsproblem vid bearbetningen av JavaScript. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2016-4695: Mark S. Miller på Google

Lades till 16 augusti 2017

Kärna

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan köra godtycklig kod med kernelbehörighet 

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7606: @cocoahuke, Chen Qin på Topsec Alpha Team (topsec.com)

CVE-2016-7612: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan läsa kärnminnet

Beskrivning: Ett problem med otillräcklig initiering åtgärdades genom att minne som returnerats till användarutrymmet initierades korrekt.

CVE-2016-7607: Brandon Azad

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En lokal användare kan orsaka att tjänster nekas i systemet

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7615: Storbritanniens National Cyber Security Centre (NCSC)

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En lokal användare kan orsaka oväntad systemavslutning eller körning av godtycklig kod i kärnan

Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7621: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En lokal användare kan få tillgång till rotbehörigheter

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7637: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

Kärna

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan orsaka att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett problem med tjänster som nekades åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7647: Lufeng Li på Qihoo 360 Vulcan Team

Lades till 17 maj 2017

libarchive

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En lokal angripare kan skriva över befintliga filer

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av symlänkar. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av symlänkar.

CVE-2016-7619: en anonym forskare

Lades till 13 december 2016

Strömhantering

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En lokal användare kan få tillgång till rotbehörigheter

Beskrivning: Ett problem i mach-portnamnsreferenser åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2016-7661: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

Profiler

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Öppnande av ett skadligt certifikat leda till godtycklig kodkörning

Beskrivning: Ett minnesfel förekom i hanteringen av certifikatprofiler. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-7626: Maksymilian Arciemowicz (cxsecurity.com)

Säkerhet

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En angripare kan få möjlighet att utnyttja svagheter i den kryptografiska algoritmen 3DES

Beskrivning: 3DES togs bort som standardchiffer.

CVE-2016-4693: Gaëtan Leurent och Karthikeyan Bhargavan från INRIA Paris

Lades till 13 december 2016

Säkerhet

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En angripare i en privilegierad nätverksposition kan orsaka att tjänsten nekas

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av OSCP:s svarsadresser. Problemet åtgärdades genom att OCSP-återkallandestatus verifierades efter CA-valideringen och genom att antalet OCSP-begäranden per certifikat begränsades.

CVE-2016-7636: Maksymilian Arciemowicz (cxsecurity.com)

Lades till 13 december 2016

Säkerhet

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Certifikat kan oväntat utvärderas som betrodda

Beskrivning: Det fanns ett utvärderingsfel i certifikatvalideringen. Problemet åtgärdades genom ytterligare validering av certifikat.

CVE-2016-7662: Apple

Lades till 13 december 2016

syslog

Tillgängligt för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En lokal användare kan få tillgång till rotbehörigheter

Beskrivning: Ett problem i mach-portnamnsreferenser åtgärdades genom förbättrad validering.

CVE-2016-7660: Ian Beer på Google Project Zero

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-4692: Apple

CVE-2016-7635: Apple

CVE-2016-7652: Apple

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till att processminnet visas

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2016-4743: Alan Cutter

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett valideringsfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-7586: Boris Zbarsky

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-7587: Adam Klein

CVE-2016-7610: Zheng Huang på Baidu Security Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2016-7611: en anonym forskare i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

CVE-2016-7639: Tongbo Luo på Palo Alto Networks

CVE-2016-7640: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7641: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7642: Tongbo Luo på Palo Alto Networks

CVE-2016-7645: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7646: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7648: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7649: Kai Kang på Tencents Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7654: Keen Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-7589: Apple

CVE-2016-7656: Keen Lab i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av felaktigt utformat webbinnehåll kan leda till att processminnet visas

Beskrivning: Ett icke-initialiserat minnesåtkomstproblem åtgärdades genom förbättrad minnesinitiering.

CVE-2016-7598: Samuel Groß

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett problem förekom i hanteringen av HTTP-omdirigeringar. Problemet åtgärdades genom förbättrad cross-origin-validering.

CVE-2016-7599: Muneaki Nishimura (nishimunea) på Recruit Technologies Co., Ltd.

Lades till 13 december 2016

WebKit

Tillgänglig för: Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-7632: Jeonghoon Shin

Lades till 13 december 2016

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: