Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 6.0.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 6.0.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga buggfixar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan Apple produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar när det är möjligt till sårbarheter med hjälp av CVE-ID.

iCloud för Windows 6.0.1

Släpptes 27 oktober 2016

iCloud

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: När iCloud-installationsprogrammet körs i en otillförlitlig katalog kan det leda till exekvering av godtycklig kod

Beskrivning: Ett inläsningsproblem med ett dynamiskt bibliotek förekom i iCloud-installationen. Det här åtgärdades genom förbättrade sökvägar.

CVE-2016-7583: Nitesh Kumar Shilpkar

Lades till 27 november 2016

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att användarinformation avslöjas

Beskrivning: Ett indatavalideringsfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2016-4613: Chris Palmer

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av godtycklig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2016-7578: Apple 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: