Om säkerhetsinnehållet i Xcode 8.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Xcode 8.1.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga buggfixar eller utgåvor är tillgängliga. Senaste uppdateringar visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan Apple Produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Produktsäkerhet.

Apples säkerhetsdokument hänvisar när det är möjligt till sårbarheter med hjälp av CVE-ID.

Xcode 8.1

Släpptes 27 oktober 2016

IDE Xcode Server

Tillgängligt för: OS X El Capitan 10.11.5 och senare

Effekt: En fjärrangripare kunde orsaka oväntade programavslut eller godtycklig kodkörning.

Beskrivning: Det förekom flera problem i Node.js i Xcode Server. Dessa problem åtgärdades genom uppdatering till Node.js 4.5.0.

CVE-2016-1669

CVE-2016-0705

CVE-2016-0797

CVE-2016-0702

CVE-2016-2086

CVE-2016-2216

CVE-2015-8027

CVE-2015-3193

CVE-2015-3194

CVE-2015-6764

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: